Bristorm Zero Vajer

Bristorm Zero Vajer från ATG Access, är ett Anti-fordonstaket uppbyggt av ett stålvajersystem. Bristorm Zero Vajer är testat och godkänt i enlighet med: ASTM F2656-standarden. 

Bristorm Zero Vajer-sortimentet består av Bristorm Zero, Zero P1 och Zero P2, som alla har framgångsrikt krocktestats enligt ATSM F2656-standarden med M50: P1 eller M50: P2. 

Bristorm Zero Vajer i sig består av ett ospänt stålvajer-system som stöds av rektangulära, ihåliga stolpar och avslutas vid ankarstolpar eller mellanliggande infästningar. Här finns möjligheten att skapa ett mycket långt och säkert antifordonsskydd. 

Alla ankare är 2450 mm långa x ⌀ 406 mm med en integrerad  960 mm diameter svetsad platta placerad vid höjden 1200 mm. Ankarstolpens höjd ska vara 1200 mm från den färdiga marknivån. Alla ankare är varmförzinkade enligt BS EN ISO 1461 som standard. Ytterligare beläggningar kan appliceras för att uppnå specifik beläggningstjocklek eller för att klara estetiska krav.  

Alla ankare, med undantag för de mellanliggande infästningarna, beräknas som avslutande ankare. Alla ankarstolpar installeras i en 2000 x 2000 x 2500 mm betongfundament. Betongen måste vara av minst C35 SR-kvalitet eller motsvarande. Ett enda lager armeringsnät A393 ska sättas 100 mm under den färdiga betongytan. Detaljerad installationsmetod finns i tillverkarens installationshandbok och tillhörande ritningar. 

Anti-fordonsstaketet är krocktestat i enlighet med: ASTM F2656-15 och uppnår M50: P1 och M50: P2. Alla stolpar har varmförzinkats enligt BS EN ISO 1461, medan stålvajrarna är förzinkade och HDPE belagda enligt EN 10264–2: 2002. Tjockare beläggningar finns tillgängliga och vi kan även pulverlackera  i valfri färg på kundens begäran.