Bristorm LP Vajer

Bristorm LP Vajer-systemet från ATG Access består av ett spänt femtråds stålvajersystem som stöds av linjestolpar och avslutas vid ankarstolpar.

Bristorm LP Vajer finns i tre olika modeller, LP 30, LP 40 och IVP. Var och en har framgångsrikt testats enligt BSI PAS 68, med ett fordon på 2 500 kg i varierande hastigheter.

Varje modell i LP-staketlinjen består av ett spänt femtråds-stålvajer-system i en vävkonfiguration som stöds av ”Z” stolpar och startar och avslutas med ankarstolpar fästa i ankare (fundament). Med dessa 3 modeller går det att skapa ett mycket långt skydd mot fordonshot.

Alla 3 modeller är testade enligt BSI PAS 68. LP 40- och IVP-modellerna stoppade framgångsrikt ett 2500 kg-fordon i 64 km/h, medan LP 30 stoppade ett 2500 kg-fordon i 48 km/h och uppnådde en penetrationsgrad mellan 1,6 och 3,2 m. Detta gör systemet väl lämpat för att säkra industrianläggningar som kräver skydd mot både avsiktlig och oavsiktlig kollision.

För skydd och lång livslängd är de tre olika systemen varmförzinkade enligt BS EN ISO 1461 som standard. Medan stålvajern är förzinkade med en HDPE-beläggning enligt EN 10264-2: 2002 eller EN 10244-2. Tjockare beläggningar finns tillgängliga och vi kan också pulverlackera den till en specifik färg på begäran.