Bristorm Bri-Swing Bom

Bristorm Bri-Swing Bom är krocktestad bom som levererar marknadens bästa prestanda enligt IWA 14–1. 

Bristorm Bri-Swing Bom utformades ursprungligen för att vid behov kunna begränsa tillträde för fordon till ett område under vissa tidpunkter, till exempel ett område omkring en fotbollsstadion i samband med match.

När den är i stängt läge kommer den manuellt manövrerade vägbommen att hindra fordonstillträde från närliggande bilvägar och skydda fotgängare inom området. Med upp till 8 m bredd låter bommen normalt dagligt arbete flyta på utan problem när den är öppen.

Den låga markdjupet för fundament innebär att nedgrävda ledningar utgör ett mindre problem. Detta skapar en kostnadseffektiv men pålitlig och säker lösning för skydd mot fordonshot. Produkten är väl lämpad att montera i stadsmiljö, runt arenor samt liknande etableringar.

Bristorm Bri-Swing Bom kan användas som en fristående säkerhetsåtgärd eller kan integreras mot befintliga eller nya skydd i området.

Bristorm Bri-Swing Bom krocktestades och godkändes i enlighet med den internationella standarden IWA 14-1. Bri-Swing Bom utsattes for krocktester från båda riktningar och tål sammanstöt från ett 7 200 kg fordon som fördas i 64 km/h.

Bri-Swing Bom har en säker låsmekanism och kan installeras på såväl vänster som höger sida av vägen. Ett montage med två grindar är också möjligt för att täcka in bredare vägbanor.