Bristorm Balk Vajer

Bristorm Balk Vajer från ATG Access består av ett spänt två-tråds stålvajersystem, som stöds av stolpar. Ankarstolparna skyddas av en W-profilsanordning.

Detta antifordonsstaket består av ett spänt två-tråds stålvajersystem i en vävkonfiguration som stöds av ”I” stolpar. Installationen börjar och slutar med ankarstolpar med fundament som skyddas av en W-profilslösning.

Med Bristorm Balk Vajer kan ett mycket långt skydd mot fordonsattacker skapas.

Vajerräcket består av följande delar:

  • Ankarstolpe
  • Grundankare (fundament)
  • ”I” Stolpar
  • W-formad Balk
  • Vajer
  • Infästningar

Motståndsskyddet testades enligt BSI PAS 68 och stoppade framgångsrikt ett 7 500 kg fordon vid 48 km/h med mindre än en (1) meters penetration. För att skydda staketet mot korrosion och ge det extra lång livslängd har stolpar och balkar varmförzinkats enligt BS EN ISO1461 som standard. Medan vajern är förzinkad och HDPE-belagd enligt EN 10264-2: 2002 eller EN 10255-2. Tjockare efterbehandling och pulverlackering finns att tillgå på kundens begäran.