Brifen

Brifen

Brifen stållineräcke har i över 20 år varit ett viktigt bidrag till ökad trafiksäkerhet världen över. Stållineräcket har spelat en avgörande roll i Trafikverkets nollvision genom att förhindra mötesolyckor. Brifen följer internationella standarder, EN 1317 och NCHRP 350, och har installerats i bl.a. Australien, Mellanöstern, Frankrike, Sverige, USA och Storbritannien.

Brifen stållineräcke är CE-märkt och finns som mitt-, kant- och slänträcke. Räcket installeras snabbt, enkelt och är kostnadseffektivt vad det gäller reparationer. Säkerheten är väldokumenterad. System inom SS-EN1317 samt TRVMB 350.

Räckesövergång vajer-/balkräcken

Det säkra alternativet för att utföra övergångar mellan vajer-/balkräcken.

Brifen räckesövergång är den enda testade övergången mellan vajer-/balkräcken enligt den europeiska standarden SS-ENV 1317-4.

 

 

Kapacitetsklass / Arbetsbredd Räckestyp Stolpavstånd Antal vajer ASI
N2 W4 Mitt- /kanträcke 1200 mm 4 A
N2 W4 Mitt- /kanträcke 3200 mm 4 A
N2 W5 Mitt- /kanträcke 3200 mm 3 A
N2 W5 Mitt- /kanträcke 3200 mm 4 A
N2 W5 Mitt- /kanträcke 6000 mm 3 A
N2W6 Mitt- /kanträcke 3200 mm 3 A
N2W6 Mitt- /kanträcke 8000 mm 3 A
H1W5 Mitt- /kanträcke 3200 mm 4 A
H2W8 Mitt- /kanträcke 3200 mm 4 A
N2SW6 Slänträcke 3200 mm 4 A

Tillbehör