ATA har över 50 års erfarenhet av att leverera säkerhetslösningar inom flera olika branscher för att skapa en tryggare och tillgängligare miljö.

Vår ambition är att tillhandahålla lösningar som ökar tryggheten för alla och det gör vi bland annat genom att erbjuda solcellsdrivna belysningslösningar.

En välplanerad belysning och ordentligt upplysta promenadvägar, cykelbanor och gator ökar förutsättningarna för en trygg och säker framkomlighet i trafikerade miljöer, speciellt för oskyddade trafikanter.

Våra belysningsalternativ drivs enbart på solenergi, vilket säkerställer att klimatavtrycket är minimalt samt sänker kostnaderna för installation, drift och underhåll av produkterna.

Övriga fördelar med belysningsalternativen:

  • Minimalt klimatavtryck
  • Inga el- eller nätavgifter
  • Fungerar året runt
  • Inga markarbeten eller kablage
  • Monteras på befintliga/nya belysningsstolpar
  • Integrerade- och laddningsbara batterier
  • Automatiserade med dimfunktion och fjärrstyrning
  • Solpanelerna har en livslängd på 25 år
  • Batteriet har en livslängd på 10 år