En säkrare gång- och cykelbana

Under den senaste månaden har vi genomfört ett projekt i Tumba där vi har levererat cirka 100 meter gång- och cykelbaneräcke till vår kund Järfälla VA & Byggentreprenad AB.

Vårt gång- och cykelbaneräcke förbättrar säkerheten och tillgängligheten för fotgängare och cyklister då det på ett enkelt sätt separerar trafiken mellan fordon och fotgängare.

Fördelen med dessa räcken är deras elipsformade design som gör räcket extra vänligt för gångtrafikanter, eftersom det inte har några utstickande eller vassa kanter.

Carl Hassel, entreprenadingenjör på Järfälla VA & Byggentreprenad AB, berättar att projektet har fungerat bra och att de är nöjda med resultatet. ”Det gick smidigt och de har gjort ett bra jobb!” säger Carl.