En säkrare väg till skolan

Under de senaste månaderna har vi drivit ett projekt tillsammans med vår kund, PEAB Anläggning AB. Vårt arbete har fokuserat på att göra en gång- och cykelbaneväg i Österåker kommun säkrare och mer tillgänglig för invånarna.

Denna 665 meter långa sträcka är nu rustad med VE3-räcken längs hela vägen och för att ytterligare öka säkerheten har vi installerat pollare som separerar fordonstrafik och fotgängare.

Det har varit ett roligt projekt och resultatet blev jättebra. Conny Thurban på PEAB Anläggning AB berättar att allt flöt på bra under hela projektets gång och att de är nöjda med samarbetet.

Tack för ett spännande projekt, vi ser fram emot att fortsätta leverera lösningar och ta oss an nya projekt!

Läs mer om projektet på Österåkers kommun.

Om ni har kommande projekt, kontakta oss på 010-440 71 01 eller info@ata.se