Solcellsdriven gatubelysning för att öka tryggheten och förbättra sikten

Säkerheten på vägen påverkas till stor del av om sikten är god eller inte för de som färdas i eller befinner sig intill trafiken.

En dålig och begränsad sikt ökar risken för olyckor, därför är en välplanerad gatubelysning och ordentligt upplysta vägar två grundförutsättningar för en trafiksäker miljö. Under vinterhalvåret är en god gatubelysning särskilt viktig när det är mörkare och ofta sämre vägförhållanden såsom halka.

Vi på ATA erbjuder flera olika lösningar för att skapa tryggare och säkrare trafikmiljöer. En av våra många säkerhetslösningar är våra solcellsdrivna belysningsalternativ, bland annat vår gatubelysning som lämpar sig på såväl stora vägar som mindre gator.

Utomhusmiljöer där belysning behövs är exempelvis promenadvägar, cykelbanor, buss- och tågstationer, parker och torg. En god gatubelysning bidrar inte bara till bättre sikt, utan en mer trivsam och trygg atmosfär.

All vår gatubelysning är miljövänlig då den enbart drivs på solenergi, vilket säkerställer att klimatavtrycket är minimalt. På belysningsarmaturen finns en solpanel monterad, vilken genererar solenergi till belysningens integrerade batteri.

Solpanelen klarar av att generera solenergi året runt, även vid snöfall, och är helt oberoende av externa strömkällor. I och med att gatubelysningen drivs på solenergi slipper man kostnader för markarbete, då man endast behöver gräva schakt för fundamentet.

Belysningens egenskaper

Användningsområdet för gatubelysningar är brett och deras funktioner lika så. Vår gatubelysning har till exempel en smart integrerad passiv infraröd sensor (PIR) för att optimera strömförbrukningen i belysningsenheterna.

PIR-sensorn känner av rörelse, vilket innebär att gatubelysningen lyser med starkt ljus när någon befinner sig i närheten men lyser endast med 80% när området är obemannat. Dessutom lyser lamporna inte lika starkt under dagtid, på så sätt sparar man både energi och minimerar ljusföroreningar!

Utöver det går vår gatubelysning att fjärrstyra, vilket innebär att man kan stänga av och på samt reglera ljusstyrka med ett knapptryck.

Färgtemperaturen i lamporna är neutral och behaglig, 3000–4000 Kelvin (K), och passar utmärkt i utemiljöer. Ljuset på gatubelysningen är välanpassat efter utomhusmiljöer med ett krispigt ljussken som skapar kontraster och är behagligt för ögat, vilket är högst nödvändigt vid trafikerade miljöer.

Mobila och fasta gatubelysningar

Våra solcellsdrivna gatubelysningar finns i flera storlekar med olika kapacitet på solpanelerna och lamporna samt med olika installationsmöjligheter.

Deras användningsområde är brett då de passar i många situationer och på olika offentliga platser. Bland annat finns både mobila och fasta gatubelysningar, beroende på behov. Mobila belysningar är mer flexibla då de går att förflytta.

Det går även att montera våra belysningsarmaturer på nya och befintliga stolpar, vilket underlättar installationen av nya belysningsenheter då man endast kan montera på belysningsarmaturen.

Skenet från lamporna är kraftfullt och fungerar även under vinterhalvåret. Lamporna är designade för att klara av nordiskaförhållanden, vilket är möjligt tack vare deras stora solpaneler som har en effekt mellan 60W och 200W.

Dessutom är belysningsmasterna fjärrstyrda, vilket innebär att man enkelt kan reglera ljusstyrka, stänga av/på och andra funktioner på distans.

Om ni behöver tips eller råd om vilken belysning som passar just er får ni gärna höra av er till oss.

Hur mycket el genererar solceller?

Våra gatubelysningar har möjlighet att nå upp till 3000W.

Hur byter man batteri i en solcellslampa?

I vår gatubelysning finns ett integrerat batteri som har en livslängd på 10 år, vilket tar bort behovet av laddning. Däremot behöver batteriet bytas ut efter 10 år, vilket är standard för vanliga batterier. Vår gatubelysning är underhållsfri och enkel att installera, vilket gör den lätthanterlig och attraktiv.

Fungerar den bara när det är sol?

Våra gatubelysningar fungerar året om då den är designad för att klara av vinterhållanden. Under vintern, vid kraftigt snöfall, kan det vara nödvändigt att borsta bort snö från solpanelen för optimal funktion.

Samtliga av våra gatubelysningar har en solpanel som har en tillräckligt stark kapacitet att den kan lysa upp även vid molnigare dagar. Tack vare deras smarta funktion kan belysningarna spara ström vid de tillfällen när området är obemannat eller tillräckligt upplyst exempelvis mitt under dagen.

Tillsammans skapar vi trafiksäkra miljöer – For the love of lives

Läs mer om vår belysning här: Permanent solcellsbelysning 2023