VMS-trailers Riksväg 25, Alvesta

Uppdrag

Trafikverket har gett i uppdrag till Skanska att testa variabla elektroniska informationstavlor med möjlighet att ändra budskap vid nattarbete på riksväg 25 norr om Alvesta.

På dagtid informeras trafikanterna om vad som kommer att ske på kvällen/natten och på natten informeras om hur man skall bete sig när man passerar. Sträckan som kommer att beläggas är ca 6,5 km.

Utmaning

Att på ett tydligt sätt och till en rimlig kostnad få fram information till trafikanter om kommande och pågående vägarbete.

 

Lösning

ATA hyr ut VMS-trailers som informerar trafikanterna om det pågående/kommande arbetet. VMS-trailern är kapabel till att byta budskap vid behov och budkapet kan skiftas via mobilnätet, GPRS.

Resultat

Trafikanterna får nu information om kommande och/eller pågående vägarbete på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Här kan du läsa vad trafikverket skriver om projektet på sin egen hemsida.