Energiabsorberande påkörningsskydd ger hög säkerhet och låga underhållskostnader

Uppdrag

Sommaren 2013 behövde byggföretaget Skanska en leverantör som kunde leverera långsiktigt ekonomiska påkörningsskydd till ett garage för 650 bilar i Stockholm.

Utmaning

Kraven som ställdes var höga på såväl miljö och kvalitet som totalekonomi. ATA fick uppdraget i hård konkurrens med andra leverantörer.

Lösning

ATA levererade ett system bestående av räckesbalk av typ w-profil på golvmonterade ståndare av fjäderstål. Dessa ståndare är konstruerade att svikta vid en påkörning och på så vis absorbera en stor del av energin som annars vanligtvis leds rakt ned i bjälklaget via infästningarna. Denna energiabsorberande funktion innebär att infästningarna och bjälklaget hålls intakta samtidigt som risken minskar för skador både på fordonet och den som färdas däri. Våra påkörningsskydd monteras med endast en eller två ankarbultar per ståndare jämfört med fyra som är vanligt för stumma räckeslösningar. Detta innebär besparingar i både materielkostnad och montagetid, mindre ingrepp i bjälklaget såväl som lägre drift- och underhållskostnader då vi undviker betongskador orsakade av felaktigt dimensionerade infästningar. Betongskador som leder till ansamling av saltvatten och klorider vilka angriper armeringen i bjälklaget och på sikt utarmar byggnadens integritet.

Resultat

Resultatet för SGA Fastigheter AB som äger Tele2 Arena är ett garage med en långsiktigt hållbar räckeslösning som uppfyller Svensk standard, som inte orsakar betongskador vid en påkörning och som kommer spara in på drift- och underhållskostnader en lång tid framöver.

Tele2-Arena-2

Tele2-Arena-10

IMG_3741