Stenkullen, Lerum

Uppdrag

Ökad trafik från både Västra Stambanan och Hilleforsvägen skapade för höga bullernivåer för de många boende i närområdet. Trafikverket ville skapa en bättre ljudnivå och samtidigt förbereda området på ytterligare trafikmängder på både gata och spår.

Utmaning

Då det oönskade ljudkällorna kom från både väg och järnvägstrafik, så krävdes en bullerskyddsskärm som kraftigt kunde reducera ljudnivån från två av varandra oberoende ljudkällor. Samtidigt ville inte Trafikverket hindra de boende från en fin utsikt över Säveåns Naturreservat.

 

Lösning

ATA valde tillsammans med Trafikverket och SEGERMO en kombination av dubbelsidigt högabsorberande bullerskyddsskärmar och glaspartier. Genom att bygga ljudreducerande (absorberande) barriärer så minskar oljudet i hela närområdet. Att sen lägga in genomsiktliga partier för att behålla möjligheten till utsikt som såväl ljusinsläpp, skapar en fin balans i området.

Alla ATA FONOCON© bullerskyddssystem är CE märkta i enlighet med SS EN-14388. Samtliga konstruktioner med specifik avsikt att reducera buller inom EU måste vara godkända enligt vissa paragrafer i SS EN-14388. Dessa EU direktiv är framtagna för att säkerställa att infrastruktursatsningar inom Unionen håller en jämn och hög kvalitet. Stort fokus hos Trafikverket är även hållbarhet. Vi känner oss därför stolta att få leverera en bullerskyddsslösning som har en underhållsfri livslängd på minimum 40 år.

 

Resultat

Vi är mycket nöjda med hur SEGERMO och SBB utfört montaget av vår lösning. Titta gärna på bilderna i vårt Galleri.