Parkeringsräcken och fallskydd, Gävle

Uppdrag

Rusta upp det nya parkeringshuset med parkeringsräcken och säkra upp den högsta våningen med fallskydd.

Lösning

Monterade parkeringsräcken av varianten Berry System på de ställen där risk för påkörning finns. Fallskyddet var ett initiativ från oss på ATA, då vi ville optimera säkerheten på högsta våningen. Fallskyddet är specialritat och unikt för just detta parkeringshus.

Resultatet

Kunden är nöjd med resultatet och samarbetet har gått bra.