Gång- och Cykelbana, Örebro

Uppdrag

Bullerskydd av gång och cykelbana, Örebro.

Utmaning

Förfallet och sönderruttnat reflekterande träplank måste bytas ut på grund av hög ålder.

 

Lösning

NCC/Trv valde ATAs högabsorberande bullerskyddsskärm i aluminium. Enkelt montage och minimalt underhåll, var de huvudsakliga anledningarna för NCC som vid denna period skötte om driften åt Trafikverket i det området.

Resultat

Kunden och de kringboende är mycket nöjda med ljuddämpningen som uppnåtts och utseendet på installationen.