Hitta en utbildning som passar dig!

På ATA jobbar vi ständigt med att utveckla vårt kursutbud och erbjuda marknaden det bästa kursutbudet. Här nedan kan du välja kategori för att se kursdatum. Hittar du inte det du är ute efter? Kontakta oss så skräddarsyr vi en kurs efter era behov.

Trafikverkets kompetenskrav – Arbete på väg

All personal som utför arbete där Trafikverket är väghållare ska ha kompetens enligt nivå 1, 2 eller 3.

Alla som vistas inom ett vägarbetsområde ska ha kompetens nivå 1 från första timmen. Vid behov kompletteras kompetensen med Nivå 2, Nivå 3A, Nivå 3B eller Hjälp på väg (första hjälpen).

 

Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska göras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg som du får vid utbildning vid godkänt kunskapstest.

Osäker vilken kompetens du behöver? Klicka här så förklarar vi!