Avstängningsmateriel

I Sverige pågår det varje dag arbeten på väldigt många platser och av väldigt skiftande art. För att göra arbetsplatserna så säkra som möjligt för både arbetare och personer som vistas kring dem utmanas vi på ATA hela tiden att ta nästa kliv för att hitta nästa generations säkerhetslösningar. Vid väldigt många typer av arbeten behöver man stänga av en arbetsyta för att säkerställa säkerheten för de som arbetar och de som passerar arbetsområdet. Det kan röra sig om plastband och koner vid bostadsrättsföreningens städdag eller tunga avstängningar med bullerskydd vid större vägarbeten.

Kontakta oss