Avstängningsmateriel

I Sverige pågår det varje dag arbeten på väldigt många platser och av väldigt skiftande art. För att göra arbetsplatserna så säkra som möjligt för både arbetare och personer som vistas kring dem utmanas vi på ATA hela tiden att ta nästa kliv för att hitta nästa generations säkerhetslösningar. Vid väldigt många typer av arbeten behöver man stänga av en arbetsyta för att säkerställa säkerheten för de som arbetar och de som passerar arbetsområdet. Det kan röra sig om plastband och koner vid bostadsrättsföreningens städdag eller tunga avstängningar med bullerskydd vid större vägarbeten.

Vi har produkter och lösningar som klarar de flesta situationer där något behöver stängas av.  Dessutom har vi den kringutrustning du kan behöva i form av t ex skyltar, ljussignaler eller gångbroar. Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt i vårt Innovation Center att utveckla våra produkter och ta dem till nästa nivå.

Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.

Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives™.

Kontakta oss