Webbinarie 3

Idag monteras skyddsbarriärer i stadsmiljö i många fall på betydligt kortare sträckor än vad de är designade, testade och godkända för. De barriärer som finns är mer anpassade till de stora vägarna med långa raksträckor och höga hastigheter. Därför behövs en ny typ av barriär som är anpassad till kortare sträckor och lägre fart.

Det pågår ett unikt arbete, som engagerar flera företag och kommuner, att ta fram en metodbeskrivning för en ny typ av skyddsbarriär. Vi har bjudit in Thomas Wuopio, ordförande i branschföreningen SBSV, för att berätta mer om hur långt man har kommit i arbetet med metodbeskrivningen.

Talare: Thomas Wuopio, Wopio AB samt ordförande i branschföreningen SBSV.

Det finns även tid för deltagarnas frågor och diskussion.

Vill du veta mer eller anmäla dig så går det bra här.

Har du några frågor så kontakta gärna Christer Airiman, utbildare på ATA, på christer.airiman@ata.se eller slå en signal på +46 10 440 71 22

ATA Hill & Smith AB grundades 1967 och är ledande experter på vägsäkerhetsprodukter och tjänster.

For the love of lives™