We are the love of lives

I vårt arbete på ATA så värnar vi liv varje dag och utan våra medarbetare skulle vi inte komma långt. Därför vill vi dela med oss av vad det innebär för en av våra medarbetare, Kenneth Stenberg, operativt ansvarig chef på vår depå i Sollentuna.

“För mig betyder ’For the love of lives’ att alla som arbetar efter vägarna och tredje man som passerar vägarbetet ska komma hem till sina familjer.

Jag värnar liv i mitt dagliga arbete genom att se till att det är säkert för både den som arbetar efter vägen och tredje man som passerar arbetsplatsen.

Jag är utmärkningsansvarig och har daglig tillsyn på ett stort projekt så aktivt arbete med säkerhet genomförs dagligen.”

Hela vår verksamhet bygger på ett gemensamt mål – att värna liv.
ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning.

Vi är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, på att utveckla trafiksäkerhetslösningar, på skydd mot fordonshot och på utbildning. Allt med ett gemensamt mål – att värna liv. Vi arbetar för att utveckla trafiksäkerheten och för att skapa tryggare miljöer.

Eller som vi uttrycker det i vår slogan: ATA – For the love of lives

#wearetheloveoflives
#fortheloveoflive
#ata
#atahillandsmithab