Våra frukostseminarier under hösten 2017

Under 2017 har ATA firat att vi blivit 50 år! Det gjorde vi bl.a. genom att genomföra kostnadsfria frukostseminarier på angelägna teman för att öka kompetensen och skapa säkrare vägarbetsplatser. Deltagare har varit representanter från väghållare, företag och myndigheter. Nedan kan du läsa om de olika tillfällena. Tillfällena har varit väldigt uppskattade så vår ambition att fortsätta erbjuda liknande evenemang även framöver. Vill du bli inbjuden så skicka ett mejla till Sara Galli sara.galli@ata.se

 

Hur planerar man ett vägarbetsområde som är säkert både för de som arbetar men även för tredje man som passerar?

Joris van-Hoek, arbetsplatskontrollant på Trafikverket, berättade om hur de arbetar med kontroller och vilka återkommande brister som de ser på vägarbetsplatser. Olle Halvarsson, arbetsledare och utmärkningsansvarig på Veidekke Entreprenad AB, berättade om hans erfarenheter som utmärkningsansvarig och hur han arbetar i vardagen med att säkerställa att TA-planen efterlevs. Genomfördes den 13/9.

Hur planeras ett säkert vägarbetsområde för oskyddade trafikanter?

Jones Karlström, projektledare för Jämställda TA-planer på Stockholms Stads Trafikkontor, berättade om hur Stockholms Stad arbetar med att skapa säkra, framkomliga och tillgängliga miljöer för oskyddade trafikanter.
Genomfördes den 19/10.

På vilket sätt kan digitala skyltar bidra för vägarbetarna och trafikanterna vid vägarbete?

Sören Carlsson, utvecklingsledare trafiksäkerhet, på Skanska Asfalt och Betong, berättade om användandet av VMS vagnar vid två vägarbetsplatser och vilka effekter man såg på trafikantbeteendet. Thomas Wuopio, VD ATA, beskrev vilka möjligheter tekniken kan ge väghållare och entreprenörer att bevaka och informera om trafiksituationen vid vägarbeten.
Genomfördes den 22/11.

Vilka utbildningskrav finns vid arbete längs väg?

Sara Galli, utbildningsansvarig på ATA Academy, berättade om varför det ställs olika typ av kompetens och utbildningskrav beroende på vem som är väghållare och vilken typ av arbete som utförs. Hon pratade även om arbetsgivarperspektivet där Arbetsmiljölagen väger tungt.
Genomfördes den 6/12.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Sara Galli på sara.galli@ata.se