ATA Depå / Sollentuna

Er partner och kompletta leverantör kring trafiksäkerhetslösningar

Ni har möjlighet att helt låta oss ta hand om era trafikproblem i samband med ert arbete på eller kring vägområdet. Det ger er utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Vi tar de nödvändiga kontakterna med väghållaren och ser till att en TA-plan upprättas.

Ni kan hyra eller köpa alla trafikanordningar av oss.

Vi ser till att rätt produkter etableras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Avstängningen är färdig när ni kommer till arbetsplatsen.

Ni kan alltid få hjälp med:

 • Trafikanordningsplaner
 • Hyra av trafikanordningar
 • Köp av trafikanordningar
 • Trafikvakter och -lotsar
 • Schakt- och polistillstånd
 • Tillfälliga skyltar tillverkas snabbt i vår egen skyltproduktion
 • Utkörning, installation och underhåll av trafikanordningarna
 • Jour
 • TMA-fordon
 • Montering
 • Utbildning. Kravutbildningar och specialutbildningar, hos er eller i lokal hos oss

Depåchefen har ordet

Sollentunadepån är vårt huvudkontor. Hos oss sitter ungefär 40 medarbetare, där vi har allt ifrån produktion till säljare och ledningsgrupp. Hos oss finns även vårt Innovation Center och ATA Academy där vi bedriver både kurser och seminarier.

 • Kundsupport

  Ring oss på telefonnummer +46 10 440 71 01.

  Mail
 • Kursbokning

  Utbildningar bokas enklast via vår hemsida.

  Boka kurs

Nyheter

Arbetesledare, Transportledare, Trafikplanerare & Produktionsplanerare

Anders Janzén

Arbetsledare

Fredrik Jigland

Arbetsledare

Kenneth Stenberg

Arbetsledare

Joseph Dummar

Transportledare

Fredrik Magnesved

Trafikplanerare

Jonna Barvsten

Trafikplanerare

Stefan Assarson

Produktionsplanerare