ATA Depå / Göteborg

Er partner och kompletta leverantör kring trafiksäkerhetslösningar

Ni har möjlighet att helt låta oss ta hand om era trafikproblem i samband med ert arbete på eller kring vägområdet. Det ger er utrymme att fokusera på er kärnverksamhet. Vi tar de nödvändiga kontakterna med väghållaren och ser till att en TA-plan upprättas.

Ni kan hyra eller köpa alla trafikanordningar av oss.

Vi ser till att rätt produkter etableras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Avstängningen är färdig när ni kommer till arbetsplatsen.

NI KAN ALLTID FÅ HJÄLP MED:

 • Trafikanordningsplaner
 • Hyra av trafikanordningar
 • Köp av trafikanordningar
 • Trafikvakter och -lotsar
 • Schakt- och polistillstånd
 • Tillfälliga skyltar tillverkas snabbt i vår egen skyltproduktion
 • Utkörning, installation och underhåll av trafikanordningarna
 • Jour
 • TMA-fordon
 • Montering
 • Utbildning. Kravutbildningar och specialutbildningar, hos er eller i lokal hos oss

DEPÅCHEFEN HAR ORDET

På vår depå i Göteborg jobbar 16 personer med kompetens inom allt från projektledning, trafikplanering, uthyrning. Vi har det som krävs för att kunna garantera er det jobb och den service ni eftersöker. Jag som är depåchef heter Stefan Månsson och det är mig ni kontaktar vid eventuella frågor.

 • Kundsupport

  Ring oss på telefonnummer +46 10 440 71 01.

  Mail
 • Kursbokning

  Utbildningar bokas enklast via vår hemsida.

  Boka kurs

Nyheter

Måndagsfrukost på Göteborgsdepån!

Första måndagen i varje månad är ni varmt välkomna till vår Göteborgsdepå! Där bjuder vi på frukost och de senaste uppdateringarna från vad som händer hos oss. Ni är välkomna till oss på Gamlestadsvägen 40, 415 02 Göteborg från 08.00–09.30.

Vi ses! 

Läs mer

Arbetesledare, Trafikplanerare & Produktionsplanerare

Marilla Andersson
Arbetsledare
Emil Henricsson
Arbetsledare
Pierre Bratt
Arbetsledare
Joachim Gylling
TA-planerare
Nathalie Spolander
Produktionsplanerare