Vanliga frågor

Vem ställer krav på utbildningar för de som arbetar längs vägen?

Väghållarens krav: Väghållaren (Trafikverket eller kommun) har rätt att ställa krav för att säkerställa att arbeten som görs längs deras väger sker på ett säkert sätt för trafikanter som passerar. I dagsläget har Trafikverket kompetens- och certifieringskrav enligt Arbete på väg nivå- och stegutbildning. Många kommuner hänvisar till Trafikverkets utbildning eller följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Handbok Arbete på väg som har snarlika utbildningskrav. Det är bara Stockholm Stad som har sin egen utbildning.

Arbetsgivarens ansvar: Alla arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen (AML) skyldig att se till att de anställda har rätt utbildning samt vet vilka risker som finns och hur dessa ska undvikas. Att arbeta i trafikmiljö är klassat som ett riskmoment som kräver en riskbedömning och att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att förhindra olyckstillbud.  Detta innebär att en arbetsgivare är skyldig att se till att medarbetaren får en grundläggande kunskap och förståelse kring risker som finns samt vad man kan göra för att minimera dem innan man påbörjar ett arbete i trafikmiljö. De grundläggande utbildningarna Arbete på väg Nivå 1+2 eller Steg 1:1-1:3 kan i många fall motsvara den grundnivå som behövs.

 

Behöver jag gå Stockholm Stads utbildning om jag gått Trafikverkets Arbete på väg utbildning?

Stockholm Stad kräver att alla som arbetar längs deras vägar ska ha genomgått deras utbildning (Trafikanordningar och Markarbeten i offentlig mark) innan arbetet påbörjas. Intyg från andra typer av Arbete på väg utbildningar godkänns inte.

 

Vad innebär Trafikverkets nya krav from 2019?

Sedan årsskiftet har Trafikverket ändrat sina krav där vissa arbetsuppgifter är kompetenskrav, vissa kräver certifiering eller utbildning. Steg 1 är enligt Trafikverket ett kompetenskrav där det är arbetsgivaren som ansvarar för att personal har kompetens enligt Steg 1.1, 1.2 och 1.3. De flesta kommuner väghållare ställer krav på fysisk utbildning Arbete på väg Nivå 1+2 (motsvarar Trafikverkets Steg 1).

Du kan hitta mer information om de nya stegen och vad som gäller https://www.ata.se/academy/nya-utbildningar-2019/

 

Hur ska jag repetera Trafikverkets Nivå 1 som de tidigare hade krav på var 15:e månad?

Tidigare fanns Nivå 1 som en webutbildning på Trafikverkets hemsida och som skulle repeteras var 15e månad. Sedan årsskiftet 2019 är det upp till varje arbetsgivare att ansvara för att den enskilda medarbetaren har rätt kompetens vid arbeten upphandlade av Trafikverket.

ATAs uppdrag är att värna liv och vi anser att Steg 1.1 är en allmän grundkompetens som ska vara lättillgänglig för alla i branschen. Vi rekommenderar er som arbetsgivare att låta era medarbetare repetera den 1 ggr/år. Då tar ni ansvar för att ni håller dem uppdaterade på ett bra och effektivt sätt.

Ni hittar den här: http://www.ata.se/academy/trafikverket/#!educourse=541001

Du kan läsa mera om Trafikverket nya kompetens, utbildnings och certifieringskrav här.

 

Hur bokar jag in en utbildning hos er?

Du bokar utbildning via vår hemsida www.ata.se/academy. Du får då direkt ett vändande mejl med bokningsbekräftelse där tid, plats och bokningsvillkor framgår. Mejlar ni in en bokning till oss finns det en risk att vi inte hinner se den och att platsen/platserna redan bokats in av någon annan kund under tiden. Vill du boka in ett eget tillfälle för en grupp så mejla till oss utbildning.rentsafe@ramirent.se eller ring till oss.

 

Kan jag boka platser även om jag inte vet vilka som ska delta?

Om du vet att du kommer att behöva ett visst antal platser på en utbildning men du vet inte vilka som ska delta så kan du boka in antalet platser.

 

Hur gör jag en ombokning av en utbildning?

Om du inte kan delta på din bokade utbildning och vill ombokade den till ett nytt datum så vill vi att du gör det via vår hemsida. Detta för att vi inte ska Mejlar ni in förslag på en ombokning finns det en risk att vi inte hinner se den och att platsen/platserna redan bokats in av någon annan kund under tiden.

Boka in dig på den tillfället via hemsidan www.ata.se/academy.

I informationsfältet ”övrigt” vid faktureringsuppgifter skriver du: ombokning (uppge datum för den tidigare bokningen eller bokningsnummer).

Om din ombokning sker 3 dagar innan debiteras ej kursavgiften. Sker av eller ombokningen senare så debiteras du för båda tillfällena.

 

Jag behöver byta ut en deltagare till en annan?

Det går bra att byta ut deltagare från samma företag. Vi tycker om att välkomna våra deltagare personligt så vi ser gärna att ni mejlar till utbildning.rentsafe@ramirent.se och meddela namn på vem som kommer istället. Om ni glömmer det, eller ni skickar någon annan med kort varsel så löser vi det på plats.

 

Har ni någon väntelista till fullbokade utbildningar?

Vid fulla kurser får vi ofta frågan om vi kan ta in någon eller några extra personer. Vi önskar att vi alltid kunde säga ja men vi är väldigt måna om att inte ha för stora grupper av kvalitetsskäl för samtliga deltagare.

Ni får självklart mejla oss till utbildning.rentsafe@ramirent.se och meddela önskat kurstillfälle och då kan vi kontakta er vid en eventuell avbokning.