Vakt & Lots

Vakt & Lots

Vi erbjuder vakter med stor erfarenhet från hela spannet av trafiksituationer, från små enkla landsvägar till komplicerade trafiksituationer i storstadsområden.

Vi kan även hjälpa till med event och andra typer av arrangemang.

Trafiklots vid vägarbete (”Följ-mig”) är en effektiv och smidig trafikanordning, vars popularitet är ständigt ökande.

Vid länge avstängningar är lots ett mycket attraktivt alternativ, då det kombinerar hög trafiksäkerhet och effektiv trafikpåverkan med kortaste möjliga köer.

Vi har idag en fordonsflotta med kompletta lotsbilar vilka är godkända och utrustade enligt trafikverkets senaste föreskrifter.

Kontakta oss