Vakt och Lots

Vakt och Lots

Sedan mars 2018 är Signalvakter Syd en del av ATA. Tack vare det kan vi numera erbjuda en fullfjädrad tjänsteleverantör till entreprenörer inom produktion, drift och underhåll av statliga och kommunala vägar. Vår målsättning är att tillhandahålla resurser som kan komplettera eller tillfälligt ersätta våra kunders egna resurser.

ATA är marknadens mest kompletta leverantör av produkter och tjänster för vägar och vägarbeten. Genom att nu även tillhandahålla tjänster inom Vakt och Lots kan vi erbjuda allt utifrån TA-planer till genomförande av kompletta trafikomläggningar och nyinstallationer av våra innovativa produktlösningar. Nu förstärker vi även vårt erbjudande vad avser personer på plats, som vakter och lotsar, och TMA-förare. Med medarbetare som är specialiserade på att kunna hjälpa vid produktion, drift och underhåll av statliga och kommunala vägar tar vi ett ännu starkare helhetsgrepp på marknaden.

 

ATA är marknadens mest kompletta leverantör av produkter och tjänster för vägar och vägarbeten. Genom att nu även tillhandahålla vakt och lots(vad ingår). Nu kan vi erbjuda allt ifrån TA-planer till genomförande av kompletta trafikomläggningar och nyinstallationer med våra innovativa produktlösningar. Nu kan vi även erbjuda personer på plats som vakter, lotsar och med utmärkningsansvar. Vi stärker också vårt erbjudande vad avser TMA-förare. Med medarbetare som är specialiserade på att kunna hjälpa vid produktion, drift och underhåll av statliga och kommunala vägar.