Rebloc – Permanenta system

Rebloc - Permanenta system

Fasta skyddsanordningar för fordonstrafik används för långvarigt skydd på mittremsan och längs väggränsen. Fordon som avviker från vägen fasthålls eller omdirigeras vilket förhindrar att de kommer över på motsatt körbana. Tack vare detta system skyddas trafikanter samt objekt på vägkanten.

Den inbyggda, innovativa kopplingen tillsammans med en spänningsstång i full längd av stål och ett genialt utformat förstärkningssystem garanterar hög säkerhet och funktionalitet. De enskilda elementen är anslutna till en stark kedja som säkert skingrar energin som orsakas av kollision av ett fordon.

Tack vare den förreglande konstruktionen förekommer inga lösa delar, vilket förhindrar obehörig borttagning av delar och helt skyddar mot vandalisering.

Beroende på testlängd, armering, infästning och ändarnas utseende kan ett system benämnas L (Light) eller H (High capacity) och ha litet olika egenskaper. Samma system kan även ha klarat tester för flera klassningar.

Det finns även bullerskyddskärmar att fästa uppepå Rebloc.

ATA Rebloc 80

ATA Rebloc 100 4T

 

System Typ Kapacitetsklass/
Arbetsbredd
Testlängd Vikt
ATA Rebloc 80 2 m Kort element 1050 kg
ATA Rebloc 80 4 m Kort element 2100 kg
ATA Rebloc 80 8 m Standardelement H1W4/N2W3 112 m 4000 kg
ATA Rebloc 80L 4 m Standardelement N2W4 68 m 1500 kg
ATA Rebloc 80L 8 m Standardelement H1W5 80 m 4000 kg
ATA Rebloc 80H 2 m Kort element 1050 kg
ATA Rebloc 80H 4 m Kort element 2100 kg
ATA Rebloc 80H 8 m Standardelement H2W5 80 m 4000 kg
ATA Rebloc 80H 8 m Standardelement H1W4 80 m 4000 kg
ATA Rebloc 80H 4T 4 m Ändelement 1800 kg
ATA Rebloc 100 2 m Kort element H2W5 64 m 1500 kg
ATA Rebloc 100 8 m Standardelement H2W5/H4bW6 104 m 6000 kg
ATA Rebloc 100 4T 4 m Ändelement 2400 kg
ATA Rebloc NB300 8 m Bullerskärm H3W4 64 m 9150 kg