Rebloc – Permanenta skyddsbarriärer

Rebloc - Permanenta skyddsbarriärer

Permanenta skyddsbarriärer för fordonstrafik används för långvarigt skydd på mittremsan och längs vägkanten. Fordon som avviker från vägen fasthålls eller omdirigeras vilket förhindrar att de kommer över på motsatt körbana. Tack vare detta system skyddas trafikanter samt objekt längs vägen.

Den inbyggda, innovativa och patenterade kopplingen och ett genialt utformat förstärkningssystem garanterar hög säkerhet och funktionalitet. De enskilda skyddsbarriärerna sammankopplas till en stark kedja som vid en kollision fördelar energin som uppstår, genom hela systemet för högsta säkerhet.

Tack vare den patenterade kopplingen förekommer inga lösa delar, vilket förhindrar vandalisering och minimerar underhåll.

Reblocs permanenta skyddsbarriärer finns i kapacitetsklasserna (N1-H2) samt i (H3-H4a/H4b) och i arbetsbredder från W1 till W6.

Skyddsbarriärerna finns i flertalet systemhöjder och kan hantera flertalet krävande situationer.

Anslutning mot mur, vägg, övergångar till och från andra system samt övergångar mellan Reblocs egna system finns.

Rebloc finns på fem kontinenter i ca 35 länder och i Sverige finns Reblocs kompletta utbud inom permanenta skyddsbarriärer tillgängligt via oss på ATA.

För komplett utbud, kolla här  https://www.rebloc.com/en/.

Produktexempel:

REBLOC_80H_8 N2/W3_H1/W4_H2/W5

REBLOC_84XEA.3_8 H2/W1

REBLOC_85BF_8 H2/W5

REBLOC_80H_8LCS N2/W3

REBLOC_185A_4_5A H4A/W1