Hi-Flex

Hi-Flex

Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö. Med mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det vägräckessystem som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken. Vägområdet och den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer stora krav på ett påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för kollision med fasta föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.

Hi-flex

Spara liv och skydda tillgångar

Högkapacitetsräcken används för att skapa säkra lösningar förbi vattendrag, branta slänter eller där den hinderfria bredden bakom räcket är för liten, till exempel vid bropelare. Genom att installera system med verifierad prestandadeklaration, som effektivt hindrar en turistbuss från att köra in i exempelvis en bropelare, kan man med en genomtänkt vägräckesdesign bidra till ökad trafiksäkerhet.

Det enkelsidiga systemet används framförallt på platser där ökat skydd behövs, till exempel kring bropelare och portalben. Det dubbelsidiga H2-systemet (Briflex) är avsett för användning i mittremsan, där högre krockmotstånd behövs jämfört med vanliga N2-klassade räcken.

H1-systemet är avsett att skydda mot påkörande fordon som väger 10 000 kg och H2-systemet är avsett för fordon som väger 13 000 kg.

Godkända övergångar finns tillgängliga mellan alla våra Hi-Flex-system och Flexbeam/Flexbeam+, vilket möjliggör sömlösa anslutningar längs hela installationen.

Systemet kan monteras på drivna stolpar, ytmonterade stolpar samt betongingjutna stolpar.

 

Hi-Flex (enkelt) Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd
Hi-Flex CEFB63 H1 (B) W3 1,6 m
Hi-Flex CEFB64 H1 (B) W4 2 m
Hi-Flex V2GSF-01.A H2 (B) W1 2 m
Hi-Flex CEFB85 H2 (B) W5 2 m
BriFlex (dubbelt)
BriFlex CEFB95 H2 (A) W5 1,6 m