CADO

CADO

Öppningsbar skyddsbarriär för drifts- och katastroföverfarter

CADO är en elektriskt manövrerad bom i en skyddsbarriär som snabbt skapar en öppning i barriären, för att sedan snabbt stänga den igen för att bibehålla säkerheten för övriga trafikanter. Detta skapar förutsättningar för t ex Polis och Räddningstjänst att snabbt ta sig till en olycksplats vilket kan vara livsavgörande vid en olycka.

Bommen underlättar även underhållsarbetet på platsen och möjliggör trafikomledning utan ingrepp i barriären. Den 6 till 9 meter långa bomarmen gör det möjligt att passera även med stora fordon.

Den elektromagnetiska driften sörjer för en säker öppning/stängning av bommen med en kontrollerad rörelse. Till skillnad från hyrauliska sytem är det elektromekaniska systemet okänsligt för temperaturförändringar. Det gör också bommen lätt att underhålla

Bommen kan fjärrmanövreras från en trafikledningscentral eller öppnas på plats.

Fördelar med CADO 

 • Testad i enlighet med EN-1317-2, kapacitetsklass H2/arbetsbredd W2
 • Heltäckt räckesprofil
  Step barrier (H: 900 mm, B Topp: 200mm, B Fot: 540 mm)
 • Bomarm med längd 6 eller 9 m i en sektion.
 • Bomarmen är låst och säkrad i stängd position.
 • Öppningstid 30 sekunder.
 • Referensprojekt i Trondheim, Silkeborg och Stockholm
 • Elektromekanisk drift av upp/nedrörelse (ej hydraulik).
 • Säkerhetslösning för detektion av hinder vid stängning av bomarm.
 • Möjlighet att koppla styrning av bommen via trafikledningssystem.
 • Livslängd > 25 år