Utvecklingen av våra depåer

Vi tror att det är viktigt att skapa en tydlighet kring hur kunderna möter oss i våra depåer. Vi vill gå ifrån dagens uppdelning mellan försäljning och uthyrning till en roll som säljer hela ATAs erbjudande av produkt – och tjänstelösningar. Vilket vi tror kommer att uppfattas positivt av kunderna, vår målsättning är att bli ännu bättre på att med hela vår produkt- och tjänsteportfölj ge service åt de kunder som kontaktar eller besöker oss. Vi skapar också en tydlighet i fördelningen av ansvar mellan kundtjänst och trafikentreprenad, vilket vi tror kommer bidra till en vässad organisation.

Nu blir det en nystart för depåerna i Sollentuna och Segeltorp där vi har möjlighet att tillsätta depåchefer med stor närvaro och engagemang i att stötta verksamheten. Stefan Lundblad och Peter Sjöberg går in i rollerna som tillförordnade arbetsledare.

Samtidigt ser vi ett behov av att kunna arbeta med avancerad aktiv försäljning mot viktiga nyckelkunder i Stockholmsregionen. Något som ATA historiskt har varit duktiga på och som vi inte får tappa.

En annan viktig del är att fortsätta utveckling av vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.  Vi skapar därför en ny tjänst (KMA-ansvarig) inom marknad med fokus på att utveckla ATAs kvalité- och arbetsmiljöarbetet ute i projekten. Tjänsten innefattar också ansvar för att upprätthålla ett sunt systematiskt arbetsmiljöarbete och att påbörja ett certifieringsarbete inom arbetsmiljö.

Organisationsförändringen innebär i korthet: 

a) Affärsområde Rental Sollentuna/Segeltorp flyttas in i affärsområde Marknad och blir två depåer som lyder direkt under marknadschefen.

b) Det inrättas två stabsfunktioner, en för KMA och en för avancerad affärsutveckling.

c) Servicefunktionen med två mekaniker flyttas in i depå Sollentuna och får depåchefen som chef istället för marknadschefen.

d) Vi skapar en gemensam kundtjänst i Sollentuna med personal som får roll som innesäljare/uthyrare.