Uthyrning & Entreprenad

Fr.o.m 1/5 2022 är vi en del av Rentsafe AB

Vi gör din vardag enklare

ATA Rental hyr ut trafikanordningar och utför totalentreprenad vid vägarbeten i alla storlekar. Tillsammans går vi igenom projektets utmaningar och presenterar en lösning där vi antingen hyr ut enstaka produkter eller tar hand om allt – från projektledning till installation på plats.

Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt med att utveckla våra produkter och ta dem till nästa nivå.

Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.
Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives™.

TA-planer & Tillstånd

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållaren. För att få detta tillstånd krävs det en TA-plan. En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.

ATA har lång erfarenhet och stor kunskap i utförande och planering av TA-planer. Vi kontaktar väghållaren, besöker platsen och ser till att en godkänd TA-plan upprättas och ligger till grund för de skyddande trafikanordningarna. Vi ser till att alla typer av trafikanters behov uppfylls, vad vi kallar en jämställd TA-plan.

Rätt utrustning ska vara på rätt plats, personalen ska kunna arbeta effektivt, säkert och alla tillstånd ska finnas. Vi hjälper våra kunder att bland annat söka polis-, schakt- och öppningstillstånd. Kontakta oss!

Utmärkningsansvar

Vi har många medarbetare, som kan agera som utmärkningsansvariga, med flerårig praktisk erfarenhet inom hela vägnätet. Vid behov kan vi ta utmärkningsansvar för ditt vägarbete. Kontakta oss!

Vakt & Lots

Vi erbjuder vakter med stor erfarenhet från hela spannet av trafiksituationer, från små enkla landsvägar till komplicerade trafiksituationer i storstadsområden.

Vi kan även hjälpa till med event och andra typer av arrangemang.

Trafiklots vid vägarbete, ”Följ-mig”, är en effektiv och smidig trafikanordning, vars popularitet är ständigt ökande. Vid länge avstängningar är lots ett mycket attraktivt alternativ, då det kombinerar hög trafiksäkerhet och effektiv trafikpåverkan med kortaste möjliga köer. Vi har idag en fordonsflotta med kompletta lotsbilar vilka är godkända och utrustade enligt trafikverkets senaste föreskrifter. Kontakta oss!

TMA-fordon

Vi erbjuder TMA-fordon med förare för att skydda vid av- & påetableringar, tillfälliga/intermittenta arbeten eller andra situationer som kräver TMA-skydd.

Dagligen (och nattligen) bemannar vi ett stort antal TMA-ekipage. Våra förare har utöver alla behörigheter och utbildningar, den erfarenhet, stresstålighet och servicemedvetenhet den moderna trafikmiljön kräver. Kontakta oss!

Transport, Etablering, Tillsyn & Avetablering

När TA-plan och tillstånd är klara och allt hyresmateriel är monterat är det dags att etablera arbetsplatsen. Vår erfarna personal etablerar vägarbetsplatsen på ett säkert sätt och ni kan fokusera på ert arbete.

Hyr ni materiel ur vårt hyressortiment kan det vara både tidskrävande och kostsamt att hämta materielen. ATA:s transporttjänst ser till att materielen är hos er när ni behöver den.

När en installation har etablerats fortsätter vi att stötta kunden. Det kan vara att t ex göra om TA-planen inför en flytt, underhålla tillfälliga signaler eller daglig tillsyn av hela etableringen. Vi hjälper er att ha full kontroll på etableringen under hela projektet.

När arbetet är klart så erbjuder vi avetablering av arbetsplatsen, vi transporterar bort och tar hand om allt materiel som ni hyrt av oss. Kontakta oss!

Egen produktion

Med egen produktion av skyltar och vägmärken kan vi få fram det budskap du behöver när du behöver det.

Vi kan även ta fram t ex områdeskartor, reklamskyltar och banderoller. Varför inte göra reklam för ditt företag med en banderoll på kravallstaketet? Kontakta oss!

Kontakta oss