Välkommen till ATA Academy!

Här har vi samlat de utbildningar som ATA erbjuder 15% rabatt för ME-medlemmar. Rabatten ges då ni anmäler er via denna hemsida och uppger kod ME2022 i ”rabattkod-fältet”.

ATA Academys utbildningsverksamhet

ATA var en av de första aktörerna som fick Vägverkets förtroende att hålla deras Arbete på väg-utbildningar. I 25 års tid har vi genomfört tusentals utbildningar för människor runt om i Sverige som i någon form har vägen som sin arbetsplats. Bland våra kunder finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner samt statliga verk. Under 2020 utbildade vi ca 8 500 personer i branschen.

Vi erbjuder utbildningar på tre sätt:

 • lärarlett på distans via verktyget Zoom
 • fysiska utbildningar på plats på någon av ATAs depåer eller på plats hos er
 • webbutbildningar som du kan göra i din egen takt från en dator eller smartphone

Trafikverkets olika steg

Du bokar dem här www.ata.se/academy/trafikverket/ eller längre ned på den här sidan.

Kom ihåg att uppge kod ME2021 i ”rabattkod fältet”.

Arbete på väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) – ger deltagaren en bred grundkompetens inom arbete på väg. Den vänder sig till alla som arbetar vid väg där det förekommer passerande fordonstrafik, eller dig som framför ett vägarbetsfordon eller ska kunna ta instruktioner från någon med Steg 2 kompetens. Hela Steg 1 kravställs ofta från kommunala väghållare för all personal som arbetar längs väg.

Utbildningen ger en grundläggande kunskap och förståelse för

 • Trafikverkets säkerhetskrav
 • Hur en säker vägarbetsplats utformas med trafik- och skyddsanordningar
 • Arbetsmiljö
 • Kunskap om de lagar och författningar som styr (tex Arbetsmiljölagen, Vägmärkesförordningen m.m.)
 • Krav och regler för väghållningsarbete från fordon
 • Oskyddade trafikanter
 • Det personliga ansvaret och vikten av det egna uppträdandet för säkerheten

Arbete på väg Steg 2.1  

Utbildningen vänder sig till förare av väghållningsfordon:

 • Som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA),
 • Som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar.

Utbildningen ger kompetens motsvarande detta steg och är förberedande för de som behöver göra certifieringsprov (vid kontrakt för Trafikverket).

Arbete på väg Steg 2.2  – Utmärkningsansvarig

vänder sig till personal som ansvarar för

 • Utmärkning på fasta arbetsplatser eller som leder rörliga- och intermittenta arbeten.
 • Ger kompetens att instruera medarbetare med Steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Utbildningen ger kompetens motsvarande detta steg och är förberedande för de som behöver göra certifieringsprov (vid kontrakt för Trafikverket).

Arbete på väg Steg 2.3   Utbildningskrav ställs på personal som ansvarar för montage av längsgående skyddsanordning på Trafikverkets skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. Genomförs av SBSV (Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser).

Arbete på väg Steg 3   – vänder sig till personal som vill ha kompetens motsvarande detta steg och/eller är förberedande för de som behöver göra certifieringsprov för Steg 3 (vid kontrakt för Trafikverket).

Kontakt

Ni når oss på: utbildning@ata.se eller telefon: 08-440 71 01 (välj utbildning).

ATA Academys uppdrag

Vårt uppdrag är livsviktigt: att öka kompetensen för att bidra till beslut som är avgörande för de som arbetar i anslutning till vägen, såväl som trafikanternas säkerhet. Tillsammans utvecklar vi säkerheten och skapa tryggare miljöer som värnar liv. Eller som vi uttrycker det i vår slogan: ATA – For the love of lives.

Vi ser fram emot att välkomna dig eller dina kollegor på utbildning!

 • Utbildningar 

Kontakta ATA Academy

 • ATA Academy

  Har du frågor om våra utbildningar eller vill du ha en offert?

  Maila oss!
 • Anna Eriksson

  Utbildningsadministratör

  Telefon: 010 – 440 72 22

 • Sara Galli

  Utbildningschef

  Telefon: 010 – 440 71 61

  Maila mig!