Vilken kompetens behöver jag?

Kurser enligt TRVK och TRVR

Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APV och TRVR APV ska ha kompetens enligt nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1 från första timmen. Vid behov kompletteras kompetensen med Nivå 2, Nivå 3A, Nivå 3B eller Hjälp på väg (första hjälpen).

Nivå 1: Arbete på väg, Nivå 1, vänder sig till all personal som arbetar på och vid väg där Trafikverket är väghållare oavsett om man arbetar med byggande, underhåll eller drift. Utbildningskravet gäller alla från första timmen. Trafikverket ställer krav på att Arbete På Väg Nivå 1 repeteras var 15:e månad.

Utbildningen kan genomföras som en interaktiv utbildning via Trafikverkets hemsida.

Vi genomför även Nivå 1 lärarledd i grupp både som grundutbildning och som repetitionstillfälle. Detta kan med fördel ske i samband med andra utbildningsaktiviteter tex andra säkerhetsfrågor, arbetsmiljöfrågor eller liknande. Kontakta oss på ATA Academy för förslag och upplägg.

Nivå 2: Du framför alla typer av väghållningsfordon, stora som små.

Nivå 3A: Du ansvarar för utmärkningen på vägarbetsplatsen.

Nivå 3B: Du reglerar trafiken förbi en vägarbetsplats.

Hjälp på väg (första hjälpen): Enligt arbetsmiljölagen ska det på en arbetsplats finnas kompetens inom första hjälpen samt krisstöd.

Kurser enligt IFS 2009:4

Personer som arbetar i en entreprenad  som är upphandlad enligt IFS 2009:4 eller äldre eller med ledningsarbeten och liknande enligt § 44 i VägLagen ska vara utbildade. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste vara utbildade i minst Säkerhet på väg från första timmen.
Vid behov kan det även krävas Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga, Vakt, och Hjälp på väg inom ramen för Arbete på väg.

OBS!
I vår Arbete på väg nivå, 1+2 kurs ingår även utbildningen Säkerhet på väg.
I vår Arbete på väg, nivå 3A kurs ingår även utbildningen Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga.