Trafikverkets kurser

Kurser för Trafikverkets vägar

Trafikverket ställer kompetenskrav på den personal som arbetar på deras vägar. Andra väghållare kan ställa liknande krav.

Idag har Trafikverket två regelverk som gäller på deras vägar.
Regelverket IFS 2009:4 eller regelverket Krav och Råd (TRVK Apv, och TRVR Apv) för arbete på väg.

Hitta din utbildning: