Trafikverkets krav

NYA KOMPETENSSTEG KRAV SEDAN 2019

Trafikverket införde nya krav under 2019. Kraven är numera indelade i olika steg och jämfört med de tidigare nivåerna finns det fler olika steg att välja mellan, och stegen är indelade efter vilka uppgifter vi utför och vilken roll vi har inom området arbete på väg. De är även uppdelade i kompetens-, certifiering- och utbildningskrav.

 

Två nyheter

Under 2019 införs ett utbildningskrav (Steg 2.3) på personer som är ansvariga för montering av längsgående skyddsanordningar (barriärer) på skyddsklassade vägar. Utbildningen hålls av Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV), och en godkänd utbildning ger behörighet att ansvara för montering av längsgående skyddsbarriärer och att skriftligen godkänna montaget.

En annan nyhet är att det införs ett kompetenskrav (Steg 2.1) för att framföra väghållningsfordon med energiupptagande skydd (TMA) eller fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade eller TEN-T-vägar.

Behöver jag gå både gamla och nya utbildningen?

Det enkla svaret är nej! Vi har anpassat innehållet i våra utbildningar för att passa både de tidigare och de nya kompetenskraven. Ett av våra ledord på ATA är kunden först och vi inser det resurskrävande i att låta utbilda sina medarbetare för att uppfylla alla krav som ställs. Genom heltäckande utbildningar får ni en effektiv och flexibel möjlighet att utbilda er personal på bästa sätt.

Vad hände med SIK-certifieringen?

Från och med 2019 har Trafikverket infört nya certifieringskrav på de steg som innebär kompetens för säkerhetsarbete (Steg 2.1 och 2.2) eller för roller med ett ansvar att styra och leda (Steg 3).

En certifiering innebär att ni bokar en uppskrivning på ett av Trafikverkets förarprovskontor. Där görs certifieringsprovet på en dator och innehåller ca 40-50 frågor (beroende på vilket steg) som ska besvaras inom 45 minuter.

Trafikverket har beslutat om en generell dispens fram till 2020-01-01, vilket innebär att de tidigare SIK-certifieringarna är giltiga fram tills dess:

  • Certifierade i Nivå 2 får utföra arbete som kräver kompetens enligt Steg 2.1
  • Certifierade i Nivå 3a och 3b för utföra arbete som kräver kompetens enligt Steg 2.2
  • Certifierade i Nivå 4 får utföra arbete som kräver kompetens enligt Steg 3

Alla våra utbildningar med certifieringskrav av Trafikverket, innehåller ett bra stöd för certifieringen och vi kommer att erbjuda goda möjligheter för era medarbetare att repetera och förbereda sig för att klara den certifiering som krävs.

Verkar det krångligt?

Här på ATA Academy brinner vi för utbildningar och för hjälpa er att förstå vilka krav som ställs på er och välja rätt. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar, och vilken eller vilka utbildningar som just du eller dina medarbetare kan behöva.

 

Vilka nya utbildningar motsvarar de gamla?
Grundkompetens
Steg 1.1 Allmän grundkompetens Nivå 1
Steg 1.2 Framföra väghållningsfordon Nivå 2
Steg 1.3 Utföra vägarbete Nytt kompetenssteg
Säkerhetspriorieterade arbeten
Steg 2.1 Framföra vissa väghållningsfordon Nytt kompetenssteg
Steg 2.2 Trafik -och skyddsanordningar samt trafikdirigering Nivå 3A & Nivå 3B
Steg 2.3 Montera längsgående skyddsanordning Nytt kompetenssteg
Styra och leda
Steg 3 Entreprenader och projekteringstjänster Nivå 4