Trafikverkets krav

Trafikverket införde nya kompetenskrav under 2019. Kraven är uppdelade i kompetens-, certifiering– och utbildningskrav beroende på vilka uppgifter medarbetaren utför och/eller vilken roll den har på vägarbetsplatsen.

Skärpta kontroller 2022

Trafikverket kommer under 2022 med start i april att skärpa sina kontroller av att entreprenörerna har godkända certifieringar.

De som inte uppfyller kraven kommer att ges viten enligt gällande kontraktskrav. För kontrakt from 15 oktober 2020 gäller följande viten:

  • 1 000 kr per medarbetare som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 1.
  • 10 000 kr per person som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 2.1, 2.2 samt 2.3.
  • 20 000 kr per person som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 3.0.

Den huvudentreprenören som Trafikverket har kontrakt med har alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljö och trafiksäkerhet oavsett om den har underentreprenörer tex för TA-tjänster och utmärkning.

Krav på certifiering gäller alla kontrakt daterade from 2019-01-01 som hänvisar till TDOK 2018:0371.

Hur kan vi hjälpa er?

ATA Academy erbjuder utbildningar för samtliga Steg. Under dessa ges du kunskap, kompetens och förståelse för vad du ska kunna samt förbereder dig inför certifieringsprovet. Du ges även ett material som gör att du kan repetera inför certifieringsprovet.

Är du osäker på vilka krav som gäller för er?

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om vilken eller vilka utbildningar som just du eller dina medarbetare kan behöva. Vi kan även kostnadsfritt genomföra en presentation via Teams kring Trafikverkets kravställningar vid Arbete på väg. Kontakta sara.galli@ata.se.

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa mer om Trafikverkets krav och hur du kan boka in certifieringar.

Tillsammans bidrar vi till en säkrare Trafikmiljö!