Att tänka på vid val av trafikdirigering

Den lämpligaste metoden för trafikdirigering ska väljas beroende på trafiksituation och andra förutsättningar.

Normalt står valet emellan trafikljus eller vakt där faktorer som trafikmängd, arbetets längd i tid, vägavsnittets komplexitet (rak väg, korsningar, cirkulationsplats, oskyddade trafikanter etc.) ofta styr valet av dirigeringsmetod. Ovan på detta kan Trafikverket ställa krav på att trafiken ska ledsagas med hjälp av lots förbi arbetsplatsen i kombination med trafikljus eller vakt.

Trafiksignal

Att dirigera trafiken förbi ett vägarbete med trafiksignal är en kostnadseffektiv och en, ur arbetsmiljöhänseende, mycket säker metod. Nackdelar med trafikljus är att de inte är lika flexibla som vakter när det gäller effektiv dirigering. Erfarenhet visar också att respekten när det gäller att följa trafikljusens signaler inte är lika hög som gentemot vaktens.

Vakt

Dirigering med vakt är ett säkert och effektivt sätt att dirigera trafiken förbi en vägarbetsplats. Den stora utmaningen består i att säkerställa vaktens arbetsmiljö, eftersom platsen (postplatsen) där denna arbetar, ligger utanför alla skyddsanordningar och är i direkt anslutning till den passerande fordonstrafiken.

Lots

Att dirigera trafik med hjälp av en lots innebär att ett lotsfordon kör fram och tillbaka mellan två vakter eller två trafikljus och tar med sig den väntande trafiken där emellan. Lotsen är ytterligare ett led att förstärka arbetsmiljön för de som arbetar på vägen och trafiksäkerheten för de som passerar vägarbetet.

Lotsen har två huvudsakliga funktioner vid ett vägarbete:

Lotsen reglerar hastigheten på trafiken
– eftersom lotsen kör först i trafiktåget, är det Lotsen som bestämmer farten, framför allt förbi själva platsen för vägarbetet.

Lotsen ledsagar trafiken genom vägarbetsområdet
– vid vägarbeten är det inte ovanligt att trafiken tillfälligt ska köra på andra delar av vägbanan än normalt.

Det är längden på den avstängda vägsträckan som avgör om trafiken måste dirigeras med lots eller inte.

Trafikverket har följande krav på trafikdirigering med lots:

  • Normalklassad väg krävs lots på en sträcka över 1 200 meter
  • Skyddsklassad väg krävs lots på en sträcka över 750 meter

Högst 5 min väntetid när lots kombineras med vakt
Högst 3 min väntetid när lots kombineras med trafiksignal

Väntetiden räknas från det att trafikanten stannat vid vakten eller trafiksignalen. Undantag finns exempelvis vid beläggningsarbeten och ska vara godkänt av beställaren.

 

Kontakta oss