Temporära skyddsbarriärer

Vägarbeten medför en ökad olycksrisk och behov av säkra och robusta skyddsbarriärer för att skydda både personal på vägarbetsplatsen och för trafikanter. Betongbarriärer från REBLOC® erbjuder de bästa kapacitetsklasserna och de minsta arbetsbredderna för minimal utrymmesåtgång. Betongbarriärerna kan installeras när som helst på året och under alla väderförhållanden.

Permanenta skyddsbarriärer används för skydd på mittremsan och längs vägkanten. Fordon som är på väg att köra av vägen hålls kvar på vägbanan, vilket förhindrar att de kommer över på motsatt körbana. Dessutom skyddas trafikanter och materiel vid sidan av vägen.

Den inbyggda kopplingen tillsammans med en spänningsstång av stål och ett förstärkningssystem garanterar hög säkerhet och funktionalitet. De enskilda elementen är anslutna till varandra vilket fördelar energin vid kollision med ett fordon.

De 12 m långa elementen garanterar säker och snabb installation. Dessutom är kortare elementlängder tillgängliga för stadsbruk och vid behov av snävare kurvradier.

Barriären har inga lösa delar, vilket minskar risken för felaktig montering eller vandalisering.

Beroende på testlängd, armering, infästning och ändarnas utseende kan ett system benämnas L (Light) eller H (High capacity) och ha litet olika egenskaper. Samma system kan även ha klarat tester för flera klassningar.

Det finns även bullerskyddskärmar att fästa uppepå REBLOC®

Temporär Permanent
T3 N2 H1 Alla temporära

Temporära skyddsbarriärer T3

SkyddsbarriärTemporär/PermanentKapacitetsklassArbetsbreddTestlängd/mKonfigurationStart-/stoppelementVariant
ReBloc 50H_12TemporärT3W1180FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 50H_4TemporärT3W268,51FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 50_12TemporärT3W2180FriståendeEj nödvändigtStandard
ReFence 50H_12TemporärT3W2180FriståendeEj nödvändigtStängsel, 104.01
ReBloc 60_6TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 60_12TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 60H_12TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 80SAQ_12TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 80SA_4TemporärT3W268,5FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80XAS_8TemporärT3W280FriståendeEj nödvändigtKan bli permanent
ReBloc 85BFS_8TemporärT3W280FriståendeEj nödvändigtKan bli permanent
ReFence 50H_12TemporärT3W3180FriståendeEj nödvändigtStängsel, 124.01

* Antal skruvbultar elementet skall fästas med
** Antal ankare per element
*** Beroende på vilket start-/stoppelement man använder sig av

Kontakta oss