ATA Tech

Tech erbjuder lösningar för att skydda vägarbetare, deras fordon och förbipasserande trafikanter (med t.ex. TMA-skydd och tydlig fordonsutmärkning).

Vi har lång och gedigen erfarenhet av TMA-skydd och fordonsutrustning och hjälper kunden att välja rätt utrustning till olika ändamål(enligt gällande regelverk).

Vi har egna monterings-/servicehallar samt externa partners som hjälper kunderna med montage och service av fordonsutrustning.

Referenser

Se alla referenser

P-räcken och fallskydd, Gävle

I ett års tid har vi varit med i framväxandet av det nybyggda området Pralinen i Gävle. Nu är parkeringshuset i området rustad med parkeringsräcken och ett fallskydd.

Läs mer

Kontakta oss