Skyddsbarriärer

Vad är en skyddsbarriär?

Skyddsbarriärer är till för att skydda vägarbetare, trafikanter, anläggningar och verksamhet utanför, på och i vägen.

När ska jag använda en skyddsbarriär?

Vi behöver användas oss av skyddsbarriär i följande fall:

 • en schakts djup i en körbana eller inom säkerhetszonen överstiger 50 cm, eller vid motsvarande nivåskillnad av annan orsak, (djupet kan bero på väghållare)
 • överlast eller annat motsvarande oeftergivligt materialupplag finns inom säkerhetszonen eller
 • en vägslänt gjorts brantare än 1:3.
 • ett väg- eller broräcke tillfälligt har demonterats.
 • personalen som arbetar måste skyddas mot den passerande fordonstrafiken om den verkliga hastigheten på passerande trafik överstiger 50 km/h, eller personalen är närmare är 2,5 m från trafiken och den verkliga hastigheten överstiger 30 km/h

Vilken typ av barriär ska jag ha?

Det finns flera parametrar att tänka på när man väljer skyddsbarriär:

Ska barriären vara temporär eller permanent?
Ska barriären bara användas under byggtiden eller ska den stå kvar även när jobbet är utfört? Man kan välja att byta till en permanent barriär efter att arbetet är utfört eller välja en temporär barriär som går att göra permanent.

Vilken kapacitetsklass ska barriären ha?
Hur mycket ska barriären klara av? Här är det farten, storleken/tyngden samt vinkeln som fordonet träffar med som avgör vad man behöver för kapacitetsklass.

Vid höga trafikflöden eller stor andel tung trafik kan högre kapacitetsklass krävas. Högre kapacitetsklass bör övervägas, och är ofta motiverat, i kurvor med liten radie etc. med risk för stora påkörningsvinklar, nedanför branta backar, på vägtyper där höga hastigheter kan förväntas och vid utsatta arbetsmiljöer.

Högre kapacitetsklass kan också behövas när utrymmet där arbete ska bedrivas är begränsat, t.ex. där det erforderliga utrymmet för trafiken och arbetet kräver barriär med liten arbetsbredd.

Läs mer om kapacitetsklasser här.

Hur stor kan arbetsbredden vara?
Hur brett är arbetsområdet? Har barriären plats att flytta sig mycket i sidled eller är det trångt? Arbetsbredden talar om hur mycket barriären rör sig i sidled vid kollision.

Lägre W-mått bör övervägas, och är ofta motiverat, i kurvor med liten radie etc. med risk för stora påkörningsvinklar, nedanför branta backar, på vägtyper där höga hastigheter kan förväntas och vid utsatta arbetsmiljöer.

Läs mer om arbetsbredder här

Hur lång ska barriären vara?
Är testlängden till exempel 180 m så är det den kortaste sträckan som barriären måste ha för att uppfylla säkerhetsklassningen.

Hur hög ska barriären vara?
Skyddsbarriär som ersätter befintligt räcke ska vara minst 0,65 m högt där det finns:

 • stup med höjden minst 1,5 m eller djupt vatten inom 1,5 m från vägbanekant
 • stup med höjden minst 1,5 m nedanför en slänt med lutning 1:2 eller flackare
 • oeftergivliga hinder som skyddats av befintligt räcke.

Om gående eller cyklister förekommer där väg- eller broräcke demonterats ska tillfälligt räcke ha minst samma höjd som det demonterade räcket.

Tillåter väghållaren att du gör åverkan i underlaget?
Vissa barriärer måste fästas i vägbanan för att uppnå sin säkerhetsklassning. Tänk på att hål i vägbanan måste återställas efter utfört arbete.

Behöver du extrautrustning som bullerskydd eller staket?
En viktig del av arbetsmiljön är ljudnivån. Arbetare på eller invid vägen utsätts för höga ljudnivåer från den fordonstrafik som kan passera på eller nära en arbetsplats, vilket läggs till de ljudnivåer som uppstår på arbetsplatsen av arbetsmaskiner.

Höga ljudnivåer i arbetsområden är vanliga och bullerdämpande åtgärder bör övervägas om det på platsen är:

 • hög trafikmängd
 • stor andel tung trafik
 • hög hastighet på passerade fordon eller
 • trångt utrymme mellan arbetsplats och passerande fordon, t.ex. vid broreparationer.

Genom att avskärma arbetsområdet med ljudabsorberande skärmar eller staket kan flera effekter uppnås:

 • lägre ljudnivå i vägarbetsområdet och en bättre arbetsmiljö
 • minskad ljudreflektion till angränsade områden, t.ex. boendemiljöer
 • insynsskydd vilket kan minska risken för trafikolyckor som uppkommer p.g.a. att trafikanter störs av maskiner inom vägarbetsområdet
 • lugnare arbetsmiljö för entreprenörer.
 • Avskärmning kan dessutom ha positiva effekter på partikelhalterna i området närmast den passerande trafiken
 • försvårar olovlig passering av barriären

ATA:s skyddsbarriärer

SkyddsbarriärTemporär/PermanentKapacitetsklassArbetsbreddTestlängd/mKonfigurationStart-/stoppelementVariant
ReBloc 50H_12TemporärT3W1180FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 50H_4TemporärT3W268,51FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 50_12TemporärT3W2180FriståendeEj nödvändigtStandard
ReFence 50H_12TemporärT3W2180FriståendeEj nödvändigtStängsel, 104.01
ReBloc 60_6TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 60_12TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 60H_12TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 80SAQ_12TemporärT3W2120FriståendeEj nödvändigtStandard
ReBloc 80SA_4TemporärT3W268,5FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80XAS_8TemporärT3W280FriståendeEj nödvändigtKan bli permanent
ReBloc 85BFS_8TemporärT3W280FriståendeEj nödvändigtKan bli permanent
ReFence 50H_12TemporärT3W3180FriståendeEj nödvändigtStängsel, 124.01
ReBloc 80SAQ_12TemporärN2W1120Förankrad (4**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80SA_4TemporärN2W1120Förankrad (2**)Ej nödvändigtStandard
ZoneGuard System 2TemporärN2W296Förankrad (2**)Skall användas (4*)Standard
ReBloc 80SAQ_12TemporärN2W3108FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 60H_12TemporärN2W4120FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 80SA_4TemporärN2W492,7FriståendeSkall användas (4*)Standard
ZoneGuard System 1TemporärN2W696FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 80_8PermanentN2W3112FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80H_8LCSPermanentN2W372FriståendeSkall användas (2*)Integrerad belysning
ReBloc 80L_4PermanentN2W468FriståendeSkall användas (2*)Standard
ZoneGuard System 2TemporärH1W396Förankrad (2**)Skall användas (4*)Standard
ReBloc 80SAQ_12TemporärH1W4120FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReFence 80H_8TemporärH1W580FriståendeSkall användas (2*)Stängsel, 124.02
ZoneGuard System 4TemporärH1W596Förankrad (2**)Skall användas (4*)Stängsel
ZoneGuard System 3TemporärH1W772FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 80_8PermanentH1W4112FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80H_8PermanentH1W480FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80L_8PermanentH1W568FriståendeSkall användas (2*)Standard
Rebloc 80XW_8PermanentH2W132FriståendeEj nödvändigtFramför vägg
Rebloc 80XA_8_10APermanentH2W132Förankrad, asfalt (10**)Ej nödvändigtStandard
Rebloc 80A_8PermanentH2W156Förankrad, betong (5**)Ej nödvändigtStandard
Rebloc 84XEA.3_8PermanentH2W132Inbäddad, asfalt/betongEj nödvändigtStandard
Rebloc 80XEAL_8PermanentH2W140Inbäddad, asfalt/betongEj nödvändigtStandard
Rebloc 100A_8PermanentH2W156Förankrad, asfalt (5**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_3APermanentH2W256Förankrad, betong (3**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_6APermanentH2W256Förankrad, betong (6**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_3PPermanentH2W256Förankrad, asfalt (3**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_6PPermanentH2W256Förankrad, asfalt (6**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XAS_8PermanentH2W264Förankrad, jord (10**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 92XES_8PermanentH2W256Inbäddad, jordEj nödvändigtStandard
ReBloc 80AS_8PermanentH2W364Förankrad, jord (4**)Skall användas (2*)Standard
ReBloc 100SF_8PermanentH2W396FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100SFP_8PermanentH2W396PositionssäkratSkall användas (4*)Standard
ReBloc 80X_8PermanentH2W480FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80XAS_8PermanentH2W480FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 100SFS_8PermanentH2W496FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc NB100PermanentH2W464FriståendeEj nödvändigtBullerskydd, 300_8
ReBloc NB100XPermanentH2W465FriståendeEj nödvändigtBullerskydd, 200-450_5
ReBloc 80H_8PermanentH2W580FriståendeSkall användas (2* alt. 4***)Standard
ReBloc 85BF_8PermanentH2W556BakfylltEj nödvändigtStandard
ReBloc 100_2PermanentH2W564FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_3PermanentH2W564FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_4PermanentH2W564FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_8PermanentH2W5104FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc NB100XHPermanentH2W564FriståendeEj nödvändigtBullerskydd, 300_8
ReBloc 100_8PermanentH3W580FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_8PermanentH4bW6104FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100H_2PermanentH3W676FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100H_3PermanentH3W678FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100H_4PermanentH3W676FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100H_8PermanentH3W580FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100SF_8PermanentH4bW596FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100SFS_8PermanentH4bW596FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 110_8PermanentH4bW696FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 120_7.5PermanentH4bW582,5FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 140SFS_5.5PermanentH4aW488FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100SFA_8PermanentH4bW496Positionssäkrat (1**)Skall användas (4*)Standard
ReBloc 120A_7.5PermanentH4bW275Förankrad, betong (5**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 120AS_7.5PermanentH4bW282,5Förankrad, jord (10**)Ej nödvändigtStandard

* Antal skruvbultar elementet skall fästas med
** Antal ankare per element
*** Beroende på vilket start-/stoppelement man använder sig av

Kontakta oss