Seminarie 2

En del av väghållarens roll är att skapa en säker miljö för tredje man. Trafikanordningsplanen ska vara anpassad till väghållarens krav men även säkerställa säkerheten för personalen på plats och här skapas det ofta en lösning som försämrar för ena parten. Med ett gott samarbete före och under vägarbetet kan man ofta finna tillfredsställande lösningar för båda parter. 

Extern talare: Mattias Tjeder, trafikingenjör Huddinge kommun och Olle Halvarsson, arbetsledare och utmärkningsansvarig på Veidekke Entreprenad AB.

Det kommer även finnas tid för deltagarnas frågor och diskussion. 

Vill du veta mer eller anmäla dig så går det bra här: https://www.ata.se/academy/seminarier/#!educourse=475393 

Har du några frågor så kontakta gärna Christer Airiman, christer.airiman@ata.se eller slå en signal på +46 10 440 71 22 

ATA Hill & Smith AB grundades 1967 och är ledande experter på vägsäkerhetsprodukter och tjänster. 

For the love of lives™’