Seminarie 1 ändrat till Webbinarie!

Oskyddade trafikanter är en utsatt grupp i trafikmiljön, därför är det bra att fler väghållare har börjat ställa högre krav på utformningen av en säker passage för denna grupp av trafikanter.

Nu får du möjligheten att lyssna och förstå hur den oskyddade trafikanten upplever den tillfälliga miljön vi skapar.

Extern talare: Jon Jogensjö, Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län.

Det finns även tid för deltagarnas frågor och diskussion.

Vill du veta mer eller anmäla dig så går det bra här: https://www.ata.se/academy/seminarier/#!educourse=475371

Har du några frågor så kontakta gärna Christer Airiman, christer.airiman@ata.se eller slå en signal på +46 10 440 71 22

ATA Hill & Smith AB grundades 1967 och är ledande experter på vägsäkerhetsprodukter och tjänster.

For the love of lives™’