Från vänster: Michael Lierau, VD Elkuch, Robin Vilén försäljningschef ATA, Thomas Wuopio, VD ATA

Samarbete för säkrare tunneldörrar

ATA Hill & Smith i Sverige har inlett ett samarbete med schweiziska Elkuch Bator AG för att utveckla de svenska och norska marknaderna för tunneldörrar.

Den 29 juni 2018 signerade ATA och Elkuch, som är världsledande på området, ett avtal om att utveckla tunneldörrsystemet för järnväg, väg och tunnelbanesystem samt för kraftverk i Sverige och Norge. Avtalet syftar till att utveckla, främja, sälja och underhålla dörrsystem samt att bygga en bas för ett långsiktigt partnerskap.

Elkuch är sedan starten specialiserade på att utveckla, producera och installera dörrsystem som ställer höga krav. Elkuchs produkter och lösningar uppfyller de viktigaste kraven på järnväg-, väg-, tunnelbanesystem samt för underjordiska kraftverk.

– Detta är en viktig milstolpe för att erbjuda de nordiska länderna den senaste tekniken för tunneldörrar för väg- och järnvägsstunnlar och liknande lösningar, säger Michael Lierau, VD för Elkuch Bator AG.

– Tillsammans med Elkuch ser vi fram emot att genomföra tekniska lösningar som förbättrar säkerheten i väg- och järnvägstunnlar i Skandinavien. Strategin är tydlig, vi ska byta ut gamla metoder och produkter till toppmoderna lösningar för att förbättra installationstiden med reducerad kostnad och erbjuda ett optimerat underhållsprogram, fyller Thomas Wuopio i, VD på ATA Hill&Smith Sverige.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Thomas Wuopio på 070-422 30 59 eller thomas.wuopio@ata.se