ATA Hill & Smith går in i samarbete med Assistancekåren

2021-12-16

ATA Hill & Smith har ingått avtal med Assistancekåren om att samtliga skyddsfordon (TMA) som ATA förfogar över ska tas över av Assistancekåren från den 1 jan 2022. ATA kommer fortsätta vara en aktör som samordnar och levererar helhetslösning av trafikanordningsmaterial och tjänster med den skillnaden att samtliga TMA relaterade tjänster kommer utföras av Assistancekåren. Partnerskapet sker som ett led i ATA:s tidigare fattade beslut om en tydligare strategisk fokusering på kärnverksamheten i Sverige.

− Vi arbetar varje dag för att värna liv och vår miljö. För att öka kvaliteten och minska miljöpåverkan på vår leverans är det viktigt att vi hela tiden ser över vilken lösning som bäst ger den effekten.
Skärpt arbetsmiljöansvar och kravet på säkrare arbetsplatser och för kunderna ökad tillgänglighet, ställer krav på en transportledning som skapar en effektiv och miljösmart transportsamordning. Vi ser att Assistancekårens långsiktiga arbete, höga kvalitet, långa erfarenhet och goda anseende är en perfekt partner för oss i det arbetet, samtidigt som att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar säger ATA:s vd Peter Bäckström

– Assistancekåren arbetar i en utsatt miljö längs alla Sveriges vägar. Vi ser också ett ökat intresse för säkerhet, minimerad köbildning och konsekvenser på skadeplatser. För att skydda oss, haverister och möta efterfrågan är vår omfattande satsning på TMA-verksamheten en viktig del i vårt totalkoncept.
Genom Assistancekårens samarbete med ATA sammanför vi erfarenheter och ett gemensamt kvalitetsarbete. Vi tar nu ett stort steg framåt i vår ambition att erbjuda TMA i hela landet för akut bärgning, planerade arbeten och händelser som är i behov av skydd längs våra vägar, säger Assistancekårens vd Mats Nilsson

Affären förväntas vara avslutad innan årets slut.

För ytterligare information kontakta:
Peter Bäckström VD ATA Hill & Smith, telefon: +46 70 564 02 82
Mats Nilsson VD Assistancekåren, telefon: + 46 70 311 14 59

 

Om Assistancekåren – bärgning och vägassistans dygnet runt i hela Sverige

Assistancekåren har en historia i Sverige sedan 1947. Idag är vi redan framtidens välorganiserade bilbärgningsföretag, vi är digitaliserade, har personal och bärgare strategiskt utplacerade i hela landet. Assistancekåren är lokalt förankrade i hela landet, där varje bärgares engagemang och kunskap under lång tid har gett oss och våra partners en kundnöjdhet på 98,3 %. Idag leder vi den digitala utvecklingen. Vi möter våra kunders krav och konsumenters beteenden när vi utvecklar våra tjänster. Vårt arbetsflöde är digitaliserat i alla steg, från larm via vår egen nationella larmcentral till uppdragshantering, dokumentation och uppföljning. Sammantaget ger det slutkunder en kvalitetssäkrad och förtroendefull upplevelse och lägre larmkostnader.

www.assistancekaren.se

Om ATA Hill & Smith

ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. Företaget är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, trafiksäkerhetslösningar och skydd mot fordonshot. Genom vår expertis kring lagar och tillstånd erbjuder vi den senaste tekniken för att värna liv. Bland kunderna finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk. ATA bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Under 2020 utbildades drygt 8 500 personer inom olika typer av säkerhetsutbildningar. ATA har bl.a. uppdraget av Stockholm Stad att utbilda alla entreprenörer som ska arbeta på stadens mark.

www.ata.se

 

Ladda ner pressmeddelandet Här.