Permanenta skyddsbarriärer

Vägarbeten medför en ökad olycksrisk och behov av säkra och robusta skyddsbarriärer för att skydda både personal på vägarbetsplatsen och för trafikanter. Betongbarriärer från REBLOC® erbjuder de bästa kapacitetsklasserna och de minsta arbetsbredderna för minimal utrymmesåtgång. Betongbarriärerna kan installeras när som helst på året och under alla väderförhållanden.

Permanenta skyddsbarriärer används för skydd på mittremsan och längs vägkanten. Fordon som är på väg att köra av vägen hålls kvar på vägbanan, vilket förhindrar att de kommer över på motsatt körbana. Dessutom skyddas trafikanter och materiel vid sidan av vägen.

Den inbyggda kopplingen tillsammans med en spänningsstång av stål och ett förstärkningssystem garanterar hög säkerhet och funktionalitet. De enskilda elementen är anslutna till varandra vilket fördelar energin vid kollision med ett fordon.

De 12 m långa elementen garanterar säker och snabb installation. Dessutom är kortare elementlängder tillgängliga för stadsbruk och vid behov av snävare kurvradier.

Barriären har inga lösa delar, vilket minskar risken för felaktig montering eller vandalisering.

Beroende på testlängd, armering, infästning och ändarnas utseende kan ett system benämnas L (Light) eller H (High capacity) och ha litet olika egenskaper. Samma system kan även ha klarat tester för flera klassningar.

Det finns även bullerskyddskärmar att fästa uppepå REBLOC®

Temporär Permanent
N2 H1 H2 H3 H4a H4b Alla permanenta

ATA:s Permanenta skyddsbarriärer H2

SkyddsbarriärTemporär/PermanentKapacitetsklassArbetsbreddTestlängd/mKonfigurationStart-/stoppelementVariant
Rebloc 80XW_8PermanentH2W132FriståendeEj nödvändigtFramför vägg
Rebloc 80XA_8_10APermanentH2W132Förankrad, asfalt (10**)Ej nödvändigtStandard
Rebloc 80A_8PermanentH2W156Förankrad, betong (5**)Ej nödvändigtStandard
Rebloc 84XEA.3_8PermanentH2W132Inbäddad, asfalt/betongEj nödvändigtStandard
Rebloc 80XEAL_8PermanentH2W140Inbäddad, asfalt/betongEj nödvändigtStandard
Rebloc 100A_8PermanentH2W156Förankrad, asfalt (5**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_3APermanentH2W256Förankrad, betong (3**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_6APermanentH2W256Förankrad, betong (6**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_3PPermanentH2W256Förankrad, asfalt (3**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XA_8_6PPermanentH2W256Förankrad, asfalt (6**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 80XAS_8PermanentH2W264Förankrad, jord (10**)Ej nödvändigtStandard
ReBloc 92XES_8PermanentH2W256Inbäddad, jordEj nödvändigtStandard
ReBloc 80AS_8PermanentH2W364Förankrad, jord (4**)Skall användas (2*)Standard
ReBloc 100SF_8PermanentH2W396FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100SFP_8PermanentH2W396PositionssäkratSkall användas (4*)Standard
ReBloc 80X_8PermanentH2W480FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 80XAS_8PermanentH2W480FriståendeSkall användas (2*)Standard
ReBloc 100SFS_8PermanentH2W496FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc NB100PermanentH2W464FriståendeEj nödvändigtBullerskydd, 300_8
ReBloc NB100XPermanentH2W465FriståendeEj nödvändigtBullerskydd, 200-450_5
ReBloc 80H_8PermanentH2W580FriståendeSkall användas (2* alt. 4***)Standard
ReBloc 85BF_8PermanentH2W556BakfylltEj nödvändigtStandard
ReBloc 100_2PermanentH2W564FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_3PermanentH2W564FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_4PermanentH2W564FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc 100_8PermanentH2W5104FriståendeSkall användas (4*)Standard
ReBloc NB100XHPermanentH2W564FriståendeEj nödvändigtBullerskydd, 300_8

* Antal skruvbultar elementet skall fästas med
** Antal ankare per element
*** Beroende på vilket start-/stoppelement man använder sig av

Kontakta oss