Parkeringsmiljö

Påkörningsskydd i parkeringsmiljöer

 

I perioder är det ofta intensiv rörelse i parkeringsmiljöer när fotgängare och bilister navigerar sig in i och ut ur anläggningen. Med god planering och rätt påkörningsskydd i kritiska områden kan flödet effektiviseras och stressen minskar hos både fotgängare och trafikanter.

Skydda liv

Skydden ska förhindra skador hos fotgängare vid olyckor, men också planera för att inte uppmuntra suicidala beteenden. Det handlar om att leda genom tydlig markering och sätta upp relevanta skydd där det finns risk för olyckor.

Skydda egendom

Vi vet att många kollisioner inträffar i parkeringsmiljöer. Ett fullgott perimeterskydd är nödvändigt, men måste anpassas efter förutsättningar och ställda krav. Ofta är hastigheterna låga men skadorna på bilar och installationer kan ändå bli omfattande. Med flexibla och energiabsorberande lösningar undviks onödiga kostnader för skador samtidigt som man slipper lägga tid på onödigt underhåll.

Lösningar från Berry – din trygghet

ATA är en del av den internationella koncernen Hill&Smith där även Berry, som producerar högklassiga påkörningsskydd, ingår.

Dessa lösningar är väl beprövade och testade enligt europeiska normer och standarder, vilket gör att vi kan beräkna så att rätt lösning väljs för ert specifika behov. Inga skydd är starkare än dess svagaste del och det gäller att veta hur man väljer rätt dimension.

Rätt förankring är avgörande

För att utnyttja påkörningsskyddens egenskaper gäller det att förankra korrekt. Stumma ståndare kräver ett större förankringsdjup än semi-flexibla och energiabsorberande. Att välja rätt lösning är avgörande för en trygg miljö. Våra experter hjälper gärna till att beräkna vad som passar bäst i just er miljö. Tveka inte att höra av er för en diskussion.

Flexibla lösningar som lätt anpassas efter era behov

Ingen lösning är den andra lik, och ATA har lång erfarenhet av anpassade speciallösningar för de flesta olika typer av behov och verksamheter. Vill du se exempel på några projekt, klicka här.

Kontakta oss