Väggmonterade system

Vi erbjuder ett sortiment med påkörningsskydd avsedda att förhindra dyra skador på väggar i anslutning till trafikerade områden. Hänsyn måste också tas till vad som finns bakom olika väggar. För väggar som ligger i utkanten av parkeringen gäller SS_EN-1991-1-1 (se avsnitten om golvmonterade system och system monterade i bärande pelare för information om yttermått, områden som kräver dubbel styrka, ramper och områden med nivåskillnader).

Eftersom moderna byggmaterial blir allt lättare är det viktigt att väggar skyddas i tillräcklig omfattning så att man minimerar skador till följd av trafikflödet och undviker att materiel trycks undan och faller ned på fotgängare eller fordon.

Reparationer av strukturella skador kan bli mycket kostsamma och alla skador, vare sig de är strukturella eller rent kosmetiska, ser illa ut och skadar det övergripande intrycket av parkeringen och dess miljö.

Alla områden där det finns risk för direkt påkörning ska skyddas av påkörningsskydd i stål, enligt nedanstående exempel. Om det är troligt att påkörningar endast resulterar i mindre sammanstötningar som uteslutande orsakar kosmetisk skada, anses det räcka att använda fenderprofiler av gummi.Dessa ger också påkörande fordon ett skydd mot mindre bucklor och repor.

Längs väggar som vetter direkt mot trafikflöden längre än 20 m, eller mot nedåtgående ramper, måste räcken med dubbel kapacitet användas.

Vi kan erbjuda måttbeställda lösningar som passar dina specifika krav. Kontakta våra säljare om du vill veta mer eller diskutera dina önskemål.

Olika varianter av skydd

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss