Skyddssystem för fotgängare

Det är mycket viktigt att områden för gångtrafik avgränsas med räcken. Särskild vikt bör läggas vid platser där fotgängare från trappor eller trapphus kommer rakt ut i trafikerade områden. Våra handräcken kan utformas så att de uppfyller dina specifika krav. Kontakta våra säljare om du vill veta mer eller diskutera dina önskemål.

Exempel på skyddssystem

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss