Skydd för pelare

Bärande pelare är mycket känsliga för skador orsakade av fordonstrafik. Eventuella reparationer kan bli dyra och, i värsta fall, påverka anläggningens strukturella integritet, vilket kan få omfattande konsekvenser. Det är också viktigt att skydda rörledningar, ventilation och belysningsstolpar som alla är känsliga och innebär kostsamma reparationer vid en skada. Våra pelarskydd (CPU) finns därför i olika storlekar och kan skräddarsys enligt dina specifika krav för att ge bästa tänkbara skydd för just din anläggning.

 Kontakta oss om du vill veta mer eller diskutera dina önskemål.

Olika skydd för pelare

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss