Kombinerat påkörningsskydd och fasadbeklädnad

Protecta-Clad är ett kombinerat påkörningsskydd och system för fasadbeklädnad som minskar installationstiden och ingreppen i byggnadens stomme. Vissa kravställare kan känna tvekan inför att använda system med fjädrande påkörningsskydd i fall där arkitekturen eller planlösningen kräver att man har en utvändig fasadbeklädnad som riskerar skadas. Fjädrande system viker sig per definition i högre grad vilket kan påverka fasadelement om de monteras nära påkörningsskyddet. Genom våra krocktester vet vi hur mycket de skydd vi erbjuder deformeras och vi har designat Protecta-Clad för att ge maximalt skydd utan att fasaden tar skada vid en påkörning.

 

Protecta-Clad kan monteras i golv eller pelare och installationen kan ofta ske inifrån byggnaden istället för att använda byggställningar eller skylift.

Protecta-Clad kan användas med de flesta sorters ståndare av fjäderstål, med alla balk- och räckprofiler samt en mängd olika fasadbeklädnader, inklusive regnskydd och heltäckande fasader.

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss