Höjdhinder

Vi kan idag erbjuda kostnadseffektiva sätt att förhindra att obehöriga fordon tar sig in på skyddade områden, för att säkerställa säkerheten för personal, maskiner, lager och anläggningar. Dessa kan användas inom en rad olika områden, däribland fordonsparkeringar, företags- och industrianläggningar samt logistikcentraler för att ge några exempel.

Våra höjdhinder kan utformas enligt dina specifika krav för användning både inom- och utomhus. Höjdhinder är ett idealiskt sätt att begränsa tillträdet till platser med hög genomströmning av fordon och fotgängare, och bidrar därmed till att bevara anläggningens strukturella integritet.

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss