Påkörningsskydd

Inom koncernen har vi en branschledande erfarenhet och expertis kring påkörningsskydd för parkeringshus och garage. Vi utvecklar, levererar och installerar påkörningsskydd för alla typer av parkeringar och är ensamma om att kunna erbjuda en komplett portfölj av skydd som alla är testade i enlighet med den Europanorm som är gällande standard i Sverige: SS-EN 1991-1-1, nationell bilaga B.

Utöver detta tar vi även BBR/BFS i beaktande vad gäller avsnitt om öppningar i räcken och levererar där så krävs påkörningsskydd med integrerat klätterskydd.Kontakta oss för en skräddarsydd lösning utifrån just era projektspecifika behov.

Olika typer av påkörningsskydd

Standarder och föreskrifter

 • Konstruktionsnormer

  Tillämpliga koder för konstruktion av fordonssäkerhetssystem

  Läs mer
 • Eurokoder

  Eurokoder anger gränstillstånd men är något mer uttryckligt baserade på tillförlitlighetsteori.

  Läs mer
 • Byggnadsföreskrifter

  Minimikravet och föreskrifter för byggnadssystemet.

  Läs mer

Kontakta oss