Jobba hos ATA

ATA värnar livet, och ska vara våra kunders, partners och medarbetares första val, för att skapa ett säkrare samhälle. På ATA jobbar vi efter tre ledord. Både för att vi som företag ska utvecklas och prestera bättre, och därför att vi tror på individen – alla vi som jobbar på ATA bidrar och gör skillnad i våra kunders vardag.

Aktning handlar om anseende och respekt. På ATA betyder det att undvika prestige, auktoritet och rädsla. Jag lyssnar på kollegers åsikter och förstår deras uppgifter, och jag förväntar mig att bli bemött på samma sätt. Detsamma gäller i relationen till våra kunder och partners. Respekt innebär även att vara rädd om företagets resurser och sätta sig in i dess uppdrag och förutsättningar. Du gör ATA bättre.

Tydlighet är nyckeln till en framgångsrik arbetsplats och ett lönsamt företag. Tydlighet i vad jag menar, tydlighet i att jag har förstått och en öppenhet för att fråga om jag inte förstår är nödvändigt för att undvika missförstånd. Då är återkoppling på det jag gör en naturlig del i arbetet – och något jag förväntas ge till andra. Du gör ATA bättre.

Ansvarstagande betyder att ATA ska förknippas med att vi står för det vi säger. Man ska kunna lita på ATA. Jag följer självklart gällande regler, förordningar och lagar – men det gäller också att jag tar ansvar för det jag lovar. Både internt till mina kolleger och externt till kunder och partners. Du gör ATA bättre.