Ljuspil skyddar utsatta vägarbetare

ATA och Skanska har, med hjälp av finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, utvecklat en utskjutbar ljuspil för att skydda vägarbetare som arbetar nära fordonstrafiken.

Ljuspilen sätts på beläggningsmaskiner och tydliggör för trafikanterna hur de håller rätt avstånd till vägarbetaren. Genom detta sänks hastigheten och avståndet har ökat mellan vägarbetare och fordon vilket ökar tryggheten.

Produkten har testats under en tid på en beläggningsmaskin.

– Vi har tagit fram en prototyp och ett förslag som vi installerat vid ett av Skanskas asfaltsarbeten, där vi kört hela sommaren. Vi har involverat slutanvändaren, i detta fall asfaltsarbetare, om hur lösningen bäst kommer till sin rätt. Det har varit en av de tydligaste framgångsfaktorerna – att vi har kunnat förstå deras krav på slutupplevelsen och på produkten, säger Thomas Wuopio, VD på ATA Hill & Smith.

– Det har fungerat som ett hjälpmedel för att tydliggöra för trafikanterna. Vi har mottagit bra feedback än så länge, avslutar Sören Carlsson, ansvarig för projektet på Skanska Industrial Solutions.

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Thomas Wuopio på 070-422 30 59 eller thomas.wuopio@ata.se